Проекти рішень ХV сесії сільської ради

                                                                                         

                                                                                                                                                                 проект

                 Кашперо-миколаївська сільська рада

 Баштанського району  Миколаївської області

 

                                                    рішення

від    вересня 2017 року №2 с.Кашперо-    ХV сесія сьомого                          

                                                 Миколаївка     скликання

Про  встановлення ставок  земельного

податку та надання пільг щодо сплати

земельного податку на 2018 рік в межах

Кашперо-Миколаївської сільської ради

 

         Згідно  Податкового Кодексу України із змінами на 2017 рік та пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997р. № 280/97-ВР,   відповідно до висновку  постійної  комісії  сільської  ради  з  питань  планування, бюджету і фінансів  та економічної реформи,  сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

    1. Встановити з 01.01.2018  року ставки земельного податку в межах Кашперо-Миколаївської сільської ради в с.Кашперо-Миколаївка, с.Новопетрівка,с.Новофонтанка,с.Катеринівка,с.Свобода,с.Любарка,

с.Зелений Гай    в таких розмірах:

    1.1 За земельні ділянки, нормативно грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження)- 3% від нормативно грошової оцінки, крім наступних категорій земель:  

   а) для сільськогосподарських угідь  в межах населених пунктів в розмірі-1% від нормативно грошової оцінки;

   б) для земель під житлово-громадськими забудовами (житловий фонд) в  розмірі-0,06% від нормативно грошової оцінки;

   в) для сільськогосподарських угідь за межами населених пунктів – 01% від нормативно грошової оцінки.  

г) за земельні ділянки,надані для потреб сільськогосподарського  виробництва, які зайняті виробничими, культурно-побутовими,

господарськими будівлями і спорудами в межах населених пунктів – 1,5% від нормативно грошової оцінки земель.

    1.2. Ставка податку за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів, нормативно грошову оцінку яких не проведено, встановлюється  в розмірі-5% від нормативно грошової оцінки площі по області, крім наступних категорій земель: 

     а)  за земельні ділянки на землях водного фонду – 0,6% .

  1.3 Затвердити Положення Про  встановлення ставок  земельного

податку та надання пільг щодо сплати земельного податку на 2018 рік в межах Кашперо-Миколаївської сільської ради.

    2. Звільнити  від  сплати  земельного  податку:

     а) органи місцевого самоврядування,заклади,установи та організації,що фінансуються повністю за рахунок місцевого та державного бюджетів;

      б)  військові  формування,створенні  відповідно  до  Законів  України;

       в) особи з числа учасників антитерористичної операції ( при наявності відповідного  документа про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні  її  проведення і  захисті незалежності, суверенітету та  територіальної цілісності України).

   3. Дане рішення довести до відома всіх суб’єктів господарювання, земельні ділянки яких знаходяться в межах Кашперо-Миколаївської сільської ради через дошки оголошень та оприлюднити в мережі інтернет.

    4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань АПК, земельних ресурсів, екології, благоустрою та раціонального використання природних ресурсів, транспорту, зв'язку та будівництва.

 

Сільський голова                                                                     Л.М.Ніколаєнко    

 

                                                                     проект

КАШПЕРО-МИКОЛАЇВСЬКА сільська рада

Баштанського району Миколаївської області

рішення

       від     вересня  2017 року  

№3

с.Кашперо-    ХV сесія сьомого  Миколаївка     скликання

 

Про звільнення окремих

громадян від оплати вартості деяких

адміністративних послуг, яка

зараховується до  сільського бюджету

 

         Відповідно до статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 4 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, спрямованих на лібералізацію Європейським Союзом візового режиму для України», статті 20 Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус», постанови Кабінету Міністрів України від 2 листопада 2016 року № 770 «Деякі питання надання адміністративних послуг у сфері міграції», з метою забезпечення соціального захисту та фінансової підтримки окремих категорій громадян шляхом надання пільг на оплату вартості адміністративної послуги за оформлення (у тому числі замість втрачених або викрадених), обмін документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус,  сільська  рада

   В И Р І Ш И Л А :

1. Звільнити від оплати вартості адміністративної послуги, яка зараховується до місцевих бюджетів (70 відсотків) за оформлення ( у тому числі замість втрачених або викрадених), обмін документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, яка зараховується до міського бюджету, окремі категорії осіб, які зареєстрували своє місце проживання на території  Кашперо-Миколаївської  сільської ради, згідно з додатком 1 до цього рішення.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування бюджету , фінансів та регуляторної політики

Сільський голова                                                               Л.М.Ніколаєнко

 

 

 

Додаток 1

до рішення  Кашперо-Миколаївської  сільської ради

«____»___________ 2017 р. № _______

Перелік

окремих категорій осіб, які зареєстрували своє місце проживання на території  Кашперо-Миколаївської  сільської ради , звільнених від оплати вартості адміністративної послуги за оформлення (у тому числі замість втрачених або викрадених), обмін документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, яка зараховується до міського бюджету

№ з/п

Категорія осіб звільнених від оплати вартості адміністративної послуги за оформлення (у тому числі замість втрачених або викрадених), обмін документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її статус , яка зараховується до міського бюджету

1

Громадяни, віднесені до категорій першої та другої постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи

2

Інваліди Великої Вітчизняної війни та сімʼї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особи 

3

Інваліди І та ІІ груп

4

Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них (в тому числі учасники антитерористичної операції)

5

Ветерани Великої Вітчизняної війни

6

Діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування

7

Батьки та діти багатодітних сімей

8

Особи, у віці від 80 років

9

Бездомні особи та безпритульні діти (при наявності певного статусу)

 

Секретар                                                        О.В.Слюсаренко

rada.org.ua - портал місцевого самоврядування

Логін: *

Пароль: *