Проекти рішень

 

                                                           проект            

КАШПЕРО-МИколаївська сільська рада

Баштанського району Миколаївської області

 

                              рішення

 

 

від    червня    2018 року   №3

с. Кашперо-

Миколаївка

ХХ сесія сьомого скликання

 

 

Про встановлення ставок та пільг
зі сплати податку на нерухоме
майно, відмінне від земельної
ділянки на 2019 рік

      Керуючись пунктом 24 частини першої статті 26, частиною 1 статті 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Податковим кодексом України зі змінами, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 року № 483 «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки»,висновку постійної комісії з питань планування бюджету, фінансів  економіки  інвестицій  регуляторної політики, комунальної власності, торговельного та побутового обслуговування населення, будівництва, приватизації, транспорту та зв’язку ,сільська  рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Установити на території  Кашперо-Миколаївської сільської  ради:
1) ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, згідно з додатком 1;
2) пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до  підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, за переліком згідно з додатком 2.

2. Установити, що рішення сільської ради від 14.03.2017 року № 6 «Про встановлення податку на майно в частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» на території Кашперо-Миколаївської сільської ради, яке прийнято до набрання чинності цим рішенням, діють у частинах, що не суперечать нормам цього рішення.

3. Установити, що це рішення набирає чинності з 01 січня 2019 року.

4. Секретарю сільської ради  забезпечити оприлюднення цього рішення у засобах масової інформації в термін, передбачений законодавством.

5. Контроль по виконанню цього рішення покласти на постійну  комісію з питань планування бюджету, фінансів,  економіки,  інвестицій  регуляторної політики, комунальної власності, торговельного та побутового обслуговування населення, будівництва, приватизації, транспорту та зв»язку.

       Сільський голова                                             Л.М.Ніколаєнко

                                                                                             Додаток 2

                                                                                       до рішення сільської ради

                                                                                              від    червня      № 3

                                                                           

ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Пільги встановлюються та  вводяться в дію з 01 січня 2019 року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області

Код району

Код згідно з КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці
або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

4800000000                                                               4820681801                                               Кашперо-Миколаївська сільська рада

 

Група платників, категорія/класифікація
будівель та споруд

Розмір пільги
(відсотків суми податкового зобов’язання за рік)

11 Будівлі житлові, що перебувають у власності фізичної особи.

    База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів;

 в) для різних типів обєктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів.

100%

 - Прибудови до житлового будинку- частини будинку, розташовані поза контуром його капітальних зовнішніх стін і які мають з основною частиною будинку одну ( або більше) спільну капітальну стіну.

 

100%

- Господарські (присадибні) будівлі - допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо.

 

100%

- Об’єкти що перебувають у власності релігійної громади УПЦ, статути(положення яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями).

 

100%

Звільняються від сплати податку з об’єктів житлової нерухомості( незалежно від їх кількості та площі) особи з числа учасників АТО( при наявності відповідної довідки про безпосередню участь особи а АТО, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та  територіальної цілісності України)

100%

 

 

 

 

 

 

Будiвлi сiльськогосподарського призначення iншi2

 

100%

Будiвлi зберiгання зерна2

 

100%

 

       Зменшення податку, яке зазначено у пункті 1 цього переліку , надається один раз за кожний базовий рік (звітний ) період  (рік)

 Секретар    сільської   ради:                                                               О.В.Слюсаренко

                                                     ПРОЕКТ                     

                                                                                                                               

КАШПЕРО-Миколаївська сільська рада

Баштанського району Миколаївської області

 

 рішення

 

від     червня    2018 року   №2

с. Кашперо-

ХХ сесія сьомого скликання

 

                                                             Миколаївка

 

 

Про встановлення місцевих

податків і зборів на 2019 рік

(транспортного податку

єдиного податку)

 

      З метою забезпечення надходжень до сільського бюджету, відповідно до ст.ст.8, 10, 12, 267, 291 - 300  Податкового кодексу України, керуючись вимогами п.24 ч.1 ст.26, ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та висновку постійної комісії з питань планування бюджету, фінансів  економіки  інвестицій  регуляторної політики, комунальної власності, торговельного та побутового обслуговування населення, будівництва, приватизації, транспорту та зв’язку від 24.05.18 року № 2 ,сільська  рада

ВИРІШИЛА:

  1. Встановити на території Кашперо-Миколаївської сільської ради ставку транспортного податку на 2019 рік відповідно до додатку 1.
  2. Встановити на території Кашперо-Миколаївської сільської ради ставки єдиного податку на 2019 рік відповідно до додатку 2 .
  3. Оприлюднити рішення в засобах масової інформації або в інший можливий спосіб.
  4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію.

 

 

 

      Сільський голова:                                                         Л.М.Ніколаєнко

 

 

 

                                                                                                                  Додаток 1

                                                                                                            Затверджено                                                                                                                                           

                                                                                                   Рішенням  №

                                                                                                 Від   червня 2018 року

 

                                                                                                         

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ТРАНСПОРТНИЙ ПОДАТОК

1.Загальні положення

1.1. Транспортний податок – це місцевий податок, кошти від якого зараховуються до місцевого бюджету. Транспортний податок, встановлюється на підставі Закону України від 21.12.2016р. №1791-VІІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році», Закону України від 21.12.2016р. №1797-VІІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні»,  пп. 265.1.2 п. 265.1 ст. 265, п. 267.1, п.267.2, п.267.3, п.267.4, п.267.5, п.267.6, п.267.7, п.267.8 ст. 267, розділу XII Податкового кодексу України та на підставі ст. 26,59 Закону України «Про місцеве самоврядування».

2. Платники податку

2.1. Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані на території Кашперо-Миколаївської сільської ради згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що відповідно до підпункту 267.2.1 пункту 267.2 статті 267 Податкового Кодексу.

3. Об'єкт оподаткування

3.1 Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

4. База оподаткування

4.1. Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до підпункту 267.2.1 пункту 267.2 статті267 Податкового Кодексу.

5. Ставки податку

5.1 Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до підпункту 267.2.1 пункту 267.2 статті267 Податкового Кодексу.

6. Податковий (звітний) період

6.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

7. Порядок обчислення суми податку

7.1 Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів оподаткування фізичних осіб здійснюється контролюючим органом за місцем реєстрації платника податку. 7.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його реєстрації до 1 липня року базового податкового (звітного) періоду (року).

7.3 Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності. Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцем реєстрації об’єктів оподаткування, що перебувають у власності таких нерезидентів.

7.4. Органи внутрішніх справ зобов’язані до 1 квітня 2019 року подати контролюючим органам за місцем реєстрації об’єкта оподаткування відомості, необхідні для розрахунку та справляння податку фізичними та юридичними особами. З 1 квітня 2019 року органи внутрішніх справ зобов’язані щомісяця у десятиденний строк після закінчення календарного місяця подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку та справляння податку фізичними та юридичними особами, за місцем реєстрації об’єкта оподаткування станом на перше число відповідного місяця. Форма подачі інформації встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

 7.5. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцем реєстрації об’єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально. Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, декларація юридичною особою - платником подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

7.6. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом звітного року податок обчислюється попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а новим власником - починаючи з місяця, в якому він набув право власності на цей об’єкт. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності. 7.7. За об’єкти оподаткування, придбані протягом року, податок сплачується пропорційно кількості місяців, які залишилися до кінця року, починаючи з місяця, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу.

7.8 У разі спливу п’ятирічного віку легкового автомобіля протягом звітного року податок сплачується за період з 1 січня цього року до початку місяця, наступного за місяцем, в якому вік такого автомобіля досяг (досягне) п’яти років.

7.9. У разі незаконного заволодіння третьою особою легковим автомобілем, який відповідно до підпункту 267.2.1 пункту 267.2 є об’єктом оподаткування, транспортний податок за такий легковий автомобіль не сплачується з місяця, наступного за місяцем, в якому мав місце факт незаконного заволодіння легковим автомобілем, якщо такий факт підтверджується відповідним документом про внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, виданим уповноваженим державним органом. У разі повернення легкового автомобіля його власнику (законному володільцю) податок за такий легковий автомобіль сплачується з місяця, в якому легковий автомобіль було повернено відповідно до постанови слідчого, прокурора чи рішення суду. Платник податку зобов’язаний надати контролюючому органу копію такої постанови (рішення) протягом 10 днів з моменту отримання.

7.10. У разі незаконного заволодіння третьою особою легковим автомобілем, який відповідно до підпункту 267.2.1 пункту 267.2 є об’єктом оподаткування, уточнююча декларація юридичною особою - платником податку подається протягом 30 календарних днів з дня внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань. У разі повернення легкового автомобіля його власнику уточнююча декларація юридичною особою - платником податку подається протягом 30 календарних днів з дня складання постанови слідчого, прокурора чи винесення ухвали суду.

7.11. Фізичні особи - платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем своєї реєстрації для проведення звірки даних щодо: а) об’єктів оподаткування, що перебувають у власності платника податку; б) розміру ставки податку; в) нарахованої суми податку. У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів (зокрема документів, що підтверджують право власності на об’єкт оподаткування, перехід права власності на об’єкт оподаткування), контролюючий орган за місцем реєстрації платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним). Фізичні особи - нерезиденти у порядку, визначеному цим пунктом, звертаються за проведенням звірки даних до контролюючих органів за місцем реєстрації об’єктів оподаткування".

8. Порядок та строки сплати  податку

8.1. Податок сплачується за місцем реєстрації об’єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

8.2. Транспортний податок сплачується: а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення- рішення; б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації";

 

                        Сільський  голова:                                                      Л.М.Ніколаєнко

  

 

 

 

 

                                                                                                                     Додаток № 2

            

                                                                                                                  «Затверджено»

                                                                                                         рішенням сільської ради

                                                                                                         від    червня     2018 року № 2                         

                                                                                                       

Ставки єдиного податку

для суб'єктів підприємницької діяльності - фізичних осіб,

на території Кашперо-Миколаївської  сільської ради за КВЕД ДК 009-2010

 

 

Код виду економічної діяльності

 

Види діяльності

 

для першої групи платників ставка у відсотках до розміру  прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 01.01. податкового(звітного) року

 

для другої групи платників Ставка у відсотках до мінімальної заробітної плати на 1 січня податкового (звітного) року

01.11

Вирощування зернових культур (крім рису) , бобових культур і насіння олійних культур

 

15

01.61

Допоміжна діяльність у рослинництві

 

15

10.11

Виробництво м'яса та м'ясних продуктів

 

15

10.41

Виробництво олії та тваринних жирів

 

15

10.61

Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості, крохмалів і крохмальних продуктів

 

15

10.71

Виробництво хліба та хлібобулочних  виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання

 

15

10.72

Виробництво сухарів і сухого печива; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів ї тістечок тривалого зберігання

 

15

10.89

Виробництво інших харчових продуктів

 

15

15.20

Виробництво взуття

 

15

23.69

Виготовлення виробів із бетону, гіпсу та цементу

 

15

25.11

Виробництво будівельних металевих конструкцій і виробів

 

15

25.61

Оброблення металів та нанесення покриття на метали; механічне оброблення металевих виробів

 

15

31.09

Виробництво меблів

 

15

32.99

Виробництво продукції, н. в. і. у.

 

15

33.11

Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів, машин і устаткування

 

15

41.20

Будівництво житлових і нежитлових будівель

 

15

42.11

Будівництво доріг і автострад

 

15

43.21

Електромонтажні роботи

 

15

43.99

Інші спеціалізовані будівельні роботи ,н.в.і.у.

 

15

45.20

Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів

 

15

45.32

Торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів

 

15

47.19

Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах

 

15

47.21

Роздрібна торгівля фруктами й овочами в спеціалізованих магазинах

 

15

47.22

Роздрібна торгівля м'ясом і м'ясними продуктами в спеціалізованих магазинах

 

15

47.24

Роздрібна торгівля хлібобулочними виробами, борошняними та цукровими кондитерськими виробами в спеціалізованих магазинах

 

15

47.29

Роздрібна торгівля  іншими продуктами харчування в спеціалізованих магазинах

 

15

47.52

Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах

 

15

47.53

Роздрібна торгівля килимами, килимовими виробами, покриттям для стін і підлоги в спеціалізованих магазинах

 

15

47.54

Роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих магазинах

 

15

47.59

Роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах

 

15

47.61

Роздрібна торгівля книгами в спеціалізованих магазинах

 

15

47.62

Роздрібна торгівля газетами та канцелярськими товарами в спеціалізованих магазинах

 

15

47.65

Роздрібна торгівля іграми та іграшками в спеціалізованих магазинах

 

15

47.73

Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах

 

15

47.75

Роздрібна торгівля косметичними товарами та туалетними приналежностями в спеціалізованих магазинах

 

15

47.76

Роздрібна торгівля квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми тваринами та кормами для них у спеціалізованих магазинах

 

15

47.78

Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах

 

15

47.79

Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах

 

15

47.82

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям

10

15

47.89

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами

10

15

47.99

 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами

10

15

47.91

Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет

 

15

47.99

Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами

10

15

49.31

Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення

 

15

49.32

Надання послуг таксі

 

15

49.39

Інший пасажирський наземний транспорт, н. в. І. у.

 

15

49.41

Вантажний автомобільний транспорт, надання послуг перевезення речей

 

 

 

до 1,5

 

15

 

від 1,5 т до 8т

 

15

 

більше 8 т

 

15

52.10

Складське господарство

 

15

52.29

Допоміжна діяльність у сфері транспорту

 

15

55.10

Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування

 

15

56.10

Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування

 

15

56.21

Постачання готових страв

 

15

62.01

Комп'ютерне програмування, консультування

 

15

63.11

Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність; веб-портали

 

15

63.91

Діяльність інформаційних агенств

 

15

68.20

Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

 

15

69.10

Діяльність у сфері права

 

15

69.20

Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування

 

15

73.11

Рекламна діяльність

 

15

73.20

Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки

 

15

74.10

Спеціалізована діяльність із дизайну

 

15

74.20

Діяльність у сфері фотографії

 

15

74.30

Надання послуг перекладу

 

15

75.00

Ветеринарна діяльність

 

15

81.21

Загальне прибирання будинків

 

15

86.21

Загальна медична практика

 

15

86.23

Стоматологічна практика

 

15

95.11

Ремонт комп'ютерів і периферійного устаткування

 

15

95.22

Ремонт побутових приладів, домашнього та садового обладнання

 

15

95.25

Ремонт годинників і ювелірних виробів

 

15

95.29

Ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку

10

15

96.01

Прання та хімічне чищення текстильних і хутряних виробів

 

15

96.02

Надання послуг перукарнями та салонами краси

 

15

96.03

Організування поховань і надання суміжних послуг

 

15

96.04

Діяльність із забезпечення фізичного комфорту

 

15

96.09

Надання інших індивідуальних послуг, н. в. і. у.

 

 

 

- прокат весільного вбрання та святкового одягу

10

15

 

- послуги мобільного зв’язку

10

15

 

- маркетингові послуги

10

15

 

- художньо-оформлювальна діяльність

10

15

 

- музичне обслуговування

10

15

 

- виготовлення надгробних пам'ятників

10

15

 

- виготовлення похоронних вінків

10

15

 

- юридичні послуги

10

15

 

- ремонт та перетягування меблів

10

15

 

- пошив та реалізація одягу

10

15

 

- логопедична діяльність

10

15

 

- ксерокопіювання

10

15

 

- послуги служб знайомств та бюро одружень

10

15

             

 

 

 

                              Секретар сільської  ради                                                О.В.Слюсаренко

rada.org.ua - портал місцевого самоврядування

Логін: *

Пароль: *