Проекти рішень ХІV сесії сільської ради

  ГЕРБ УКРАЇНИ  

КАШПЕРО-МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

-

 

Р І Ш Е Н Н Я                    проект

 

 

«12 »  червня  2017 року   №1     с.Кашперо-Миколаївка   14  сесія   7 скликання

 

                                    

Про  внесення змін  до сільського бюджету

 Кашперо-Миколаївської  сільської ради  на  2017 рік

 

Відповідно до статей 143,144 Конституції України, Бюджетного кодексу України, Закону України « Про Державний бюджет України на  2017рік» на підставі  пункту 23 частини першої статті 26 пункту 1 статті 61 Закону України « Про місцеве  самоврядування в Україні», заслухавши і обговоривши інформацію інспектора  Добровольської Л. І.  щодо  необхідності внесення  змін до сільського бюджету Кашперо-Миколаївської сільської ради на 2017 рік,  Кашперо-Миколаївська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

     1.Взяти до відома  інформацію інспектора   Добровольської ЛІ. щодо необхідності внесення змін до сільського бюджету Кашперо -Миколаївської сільської ради на 2017 рік.

           2. Внести зміни  видатків загального фонду сільського бюджету на 2017 рік.   (дод №1).

            3. Затвердити уточнений обсяг доходів сільського бюджету по cсільській раді     в сумі 1691830 грн. Обсяг доходів загального фонду у сумі 1676830,00грн., спеціального фонду бюджету 15000,00грн.

( додаток №2 )

            4. Затвердити уточнений розподіл  видатків сільського бюджету в сумі 2075630 грн., по загальному фонді на 2017  рік у сумі 2060630,00 грн., та видатків спеціального фонду бюджету  у сумі 15000,00грн.    (додаток № 3)

            5. Установити дефіцит по загальному фонду сільського бюджету у сумі 383800,00 грн., джерелом покриття  якого визначити  вільний залишок коштів сільського бюджету станом на 1 січня 2017року ( БКФБ 208100,602100 )  ( дод. 4).

           6. Затвердити  уточнюючий перелік сільського бюджету кошти на реалізацію сільських галузевих програм  ( дод.  5)

            7.. Затвердити уточнений обсяг між бюджетних  трансфертів  ( дод. 6)

            8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань  планування, бюджету, фінансів.

            9.  Додатки № 1-6   до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

 

                   Сільський голова :                                        Л.М.Ніколаєнко

                    проект

Кашперо-Миколаївська сільська рада

Баштанського району Миколаївської області

рішення

       від      червня  2017 року   №10

с.Кашперо-Миколаївка

                                      

ХІV сесія сьомого скликання

 

Про внесення змін до рішення №2 від 21 грудня 2016 року «Про затвердження структури, чисельності, схем посадових окладів керівників, спеціалістів, працівників  Кашперо-Миколаївської сільської ради на 2017 рік»

ЗАслухавши та обговоривши інформацію  сільського голови Ніколаєнко Л.Мпро внесення змін до рішення №2 від 23 грудня 2016 року « Про  затвердження структури, чисельності, схем посадових окладів керівників, спеціалістів, працівників Кашперо-Миколаївської сільської ради на 2017 рік», відповідно до статей 140, 141 Конституції України, пункту 5 частини першої статті 26 Закону України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні", на підставі постанов Кабінету Міністрів України  від 09 березня 2006 року №268 «Про упорядкування структури та умов   оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів       та інших органів» із змінами і доповненнями, від 24 травня 2017 року №353 "Про                внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 09 березня   2006 року №268     та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України, від 26 січня 2011 року №59 "Про затвердження Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи", наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 02 жовтня 1996 року №77 "Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів", враховуючи висновки постійних комісій сільської ради сільська рада

ВИРІШИЛА:

 

1. Інформацію сільського голови  Ніколаєнко Л.М  про внесення змін до рішення №2   від 21 грудня 2016 року « Про  затвердження структури, чисельності, схем посадових окладів керівників, спеціалістів, працівників Кашперо-Миколаївськоїсільської ради на 2017 рік», прийняти до відома.

2. Внести зміни до схем посадових окладів керівників, спеціалістів та

працівників сільської ради (додаток 1).

3. Дозволити  сільському голові , при необхідності, вносити зміни

 до структури виконавчого апарату сільської ради в межах

 затвердженої чисельності та фонду оплати праці.

 

Сільський голова                                                            Л.М.Ніколаєнк

       КАШПЕРО-МИКОЛАЇВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

                    Баштанського району   Миколаївської області

                                      рішення

 Від   червня  2017року №2

с. Кашперо-Миколаївка    

  ХІV сесія сьомого скликання

 

 

Про встановлення податку на майно в частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території сіл Кашперо-Миколаївської сільської ради

 

       Відповідно до пункту 24 частини 1 статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Податкового кодексу України зі змінами на 2017 рік ,з метою встановлення на території сіл Кашперо-Миколаївської сільської ради податку на майно в частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, згідно  із  висновком  постійної  комісії  сільської  ради  з  питань  планування, бюджету і фінансів  та економічної реформи  ,  сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Встановити податок на майно в частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території сіл Кашперо-Миколаївської сільської ради.

    

     2. Встановити ставки податку за 1 кв. метр бази оподаткування у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати , встановленої законом на 1 січня звітного (податкового року) для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб:

            

для об’єктів житлової нерухомості:

 

- 0,5 відсотка, що перебувають у власності фізичних осіб,

- 0,5 відсотка, що перебувають у власності  юридичних осіб.

для об’єктів нежитлової нерухомості:

- 0,5 відсотка, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб.

 

      3. Затвердити Положення про податок на майно в частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території сіл Кашперо-Миколаївської сільської ради (додається).

 

     4. Довести дане рішення до відома мешканців Кашперо-Миколаївської сільської ради через дошки оголошень та в мережі Інтернет.

 

     5. Дане рішення набуває чинності з 1 січня 2018 року.

 

     6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування, бюджету і фінансів та економічної реформи.

 

 

 

Сільський голова                                                                          Л.М.Ніколаєнко

                                                                                                                                                                 

                 Кашперо-миколаївська сільська рада

 Баштанського району  Миколаївської області

 

                                                    рішення

від     червня 2017 року №3  с.Кашперо-    ХІV сесія сьомого                          

                                                                Миколаївка     скликання

Про  встановлення ставок  земельного

податку та надання пільг щодо сплати

земельного податку на 2018 рік в межах

Кашперо-Миколаївської сільської ради

 

         Згідно  Податкового Кодексу України із змінами на 2017 рік та пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997р. № 280/97-ВР,   відповідно до висновку  постійної  комісії  сільської  ради  з  питань  планування, бюджету і фінансів  та економічної реформи,  сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

    1. Встановити з 01.01.2018  року ставки земельного податку в межах Кашперо-Миколаївської сільської ради в с.Кашперо-Миколаївка, с.Новопетрівка,с.Новофонтанка,с.Катеринівка,с.Свобода,с.Любарка,

с.Зелений Гай    в таких розмірах:

    1.1 За земельні ділянки, нормативно грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження)- 3% від нормативно грошової оцінки, крім наступних категорій земель:  

   а) для сільськогосподарських угідь  в межах населених пунктів в розмірі-1% від нормативно грошової оцінки;

   б) для земель під житлово-громадськими забудовами (житловий фонд) в  розмірі-0,06% від нормативно грошової оцінки;

   в) для сільськогосподарських угідь за межами населених пунктів – 0,5% від нормативно грошової оцінки.  

г) за земельні ділянки,надані для потреб сільськогосподарського  виробництва, які зайняті виробничими, культурно-побутовими,

господарськими будівлями і спорудами в межах населених пунктів – 1,5% від нормативно грошової оцінки земель.

    1.2. Ставка податку за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів, нормативно грошову оцінку яких не проведено, встановлюється  в ромірі-5% від нормативно грошової оцінки площі по області, крім наступних категорій земель: 

     а)  за земельні ділянки на землях водного фонду – 0,6% .

 

  1.3 Затвердити Положення Про  встановлення ставок  земельного

податку та надання пільг щодо сплати земельного податку на 2018 рік в межах Кашперо-Миколаївської сільської ради.

 

    2. Звільнити  від  сплати  земельного  податку:

     а) органи місцевого самоврядування,заклади,установи та організації,що фінансуються повністю за рахунок місцевого та державного бюджетів;

      б)  військові  формування,створенні  відповідно  до  Законів  України;

       в) особи з числа учасників антитерористичної операції ( при наявності відповідного  документа про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні  її  проведення і  захисті незалежності, суверенітету та  територіальної цілісності України).

   3. Дане рішення довести до відома всіх суб’єктів господарювання, земельні ділянки яких знаходяться в межах Кашперо-Миколаївської сільської ради через дошки оголошень та оприлюднити в мережі інтернет.

    4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань АПК, земельних ресурсів, екології, благоустрою та раціонального використання природних ресурсів, транспорту, зв'язку та будівництва.

 

 

 

Сільський голова                                                                     Л.М.Ніколаєнко

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                          ПРОЕКТ  

Кашперо-миколаївська сільська рада

 Баштанського району  Миколаївської області

 

                           рішення

 від     червня  2017 року №  5     с.Кашперо-          ХІV  сесія сьомого

                                                      Миколаївка            скликання

Про  надання  в  тимчасове  платне                               

користування  горіхові    насадження                         

       Керуючись  п.12  розділу  Х  «Перехідні  положення»  Земельного  Кодексу  України,п. 34 частини   першої  статті  26  Закону  України  «Про  місцеве самоврядування   в  Україні», згідно   договору  сервітутного   користування   полезахисними   смугами  від  19  травня  2006  року  між  Баштанською  державною  адміністрацією і  сільською радою  та   з  метою  надходжень   до  бюджету    коштів  в  вигляді  плати   за

користування    горіховими   деревами  ,відповідно до висновку  постійної  комісії  сільської  ради  з  питань  планування, бюджету і фінансів  та економічної реформи ,АПК,земельних ресурсів , сільська  рада

 ВИРІШИЛА:

1. За  тимчасове  користування   горіховими  насадженнями   встановити  плату    7(сім)  гривень  за  одне  дерево.

2.Отримати державний дозвіл на побічне користування полезахисними лісосмугами-збір  горіхів.

3. Надати  в  тимчасове   платне   користування   горіхові  насадження   згідно  поданих    заяв  та  заключити  тимчасові  угоди   з  громадянами,  які  подали  заяви.

4. Доручити   сільському  голові   Л.М.Ніколаєнко  підписувати  тимчасові  угоди     на   право  тимчасового   користування   горіховими  насадженнями.

5. Контроль  за  виконання   даного  рішення   покласти  на  постійну   комісію  з  питань планування буджету та фінансів,   АПК, земельних  ресурсів, екології, благоустрою   та  раціонального  використання    природних  ресурсів.

Сільський  голова:                                                            Л.М.Ніколаєнко

 

                                                                                                                                                                

         Кашперо-миколаївська сільська рада

               Баштанського району  Миколаївської області

 

                                                           рішення

 від    червня 2017 року № 7                    с.Кашперо-                    ХІV сесія  сільської

                                                                    МИКОЛАЇВКА               ради сьомого

                                                                                                           скликання

 

Про надання дозволу на виготовлення 

технічної документації по відновленню

встановлення меж в натурі   земельної

 ділянки, яка розташована по вулиці Степова, 2а

села Кашперо-Миколаївка  Баштанського

 району Миколаївської області 

            Розглянувши заяву  Бурлаки Віктора Анатолійовича  ,  відповідно до ст.124 розділу ІV Земельного кодексу України,ст.25,ст.55 Закону України «Про землеустрій»,пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»    та  на підставі висновку постійної  комісії  з  питань планування буджету та фінансів,   АПК, земельних  ресурсів, екології, благоустрою   та  раціонального  використання    природних  ресурсів,сільська рада

            ВИРІШИЛА:

 1. Надати дозвіл Бурлакі  Віктору Анатолійовичу на виготовлення технічної документації по відновленню встановлення меж в натурі земельної ділянки,яка розташована по вулиці Степова,2а  села Кашперо-Миколаївка Баштанського району Миколаївської області.
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань АПК, земельних ресурсів,екології,благоустрою та раціонального використання природних ресурсів.                   

 

                      Сільський голова:                                                                      Л.М.Ніколаєнко                                                                                               

                                                     

 

 

                                                                                                                                                                          

         Кашперо-миколаївська сільська рада

              Баштанського району  Миколаївської області

 

                                    рішення

 від                        червня 2017 року № 8  с.Кашперо-    ХІV сесія  сільської ради

                                                                   Миколаївка   сьомого  скликання

 

Про надання дозволу на виготовлення 

документації  щодо відведення земельної

 ділянки в оренду громадянину Бурлакі В.А.

 для ведення  городництва в межах села

 Кашперо-Миколаївка Баштанського району

 Миколаївської області                        

 

          Розглянувши заяву  Бурлаки Віктора Анатолійовича   ,відповідно до статті36,ст. 122,ст. 123,ст.124 Земельного Кодексу України,до пункту 34 частини      першої статті  26 Закону України «Про місцеве самоврядування», статті  79-1 ЗаконуУкраїни « Про землеустрій», та  на підставі висновку постійної  комісії  з  питань планування буджету та фінансів,   АПК, земельних  ресурсів, екології, благоустрою   та  раціонального  використання    природних  ресурсів,сільська рада:

ВИРІШИЛА:

 1. Надати дозвіл на виготовлення документації із землеустрою щодо відведення земельної  ділянки в оренду громадянину Бурлакі Віктору Анатолійовичу для городництва орієнтовною площею 0,82га , яка знаходиться на  території Кашперо-Миколаївської сільської ради Баштанського району Миколаївської області в межах села Кашперо-Миколаївка.
 2. Виготовлену документацію надати на затвердження в сільську раду
 3. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісії    сільської ради з питань АПК,земельних ресурсів,екології,благоустрою та    раціонального використання природних ресурсів.

                         Сільський голова:                                                                     Л.М.Ніколаєнко

                                                                                                                                                                   ПРОЕКТ  

Кашперо-миколаївська сільська рада

 Баштанського району  Миколаївської області

 

                           рішення

 від     червня 2017 року № 9                             ХІV сесія  сільської ради

                                                                                  сьомого  скликання

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою  щодо відведення

земельної ділянки гр.Погребняку А.С.

 у власність по вул. Центральна,14  в межах

  села Кашперо-Миколаївка  Баштанського

 району Миколаївської області                        

 

          Розглянувши заяву  Погребняка Анатолія Сергійовича,   відповідно до статті  118,121 Земельного Кодексу України, до пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , статті 56 Закону України «Про землеустрій» та на підставі  висновку постійної  комісії  з  питань планування буджету та фінансів,   АПК, земельних  ресурсів, екології, благоустрою   та  раціонального  використання    природних  ресурсів,сільська рада:

ВИРІШИЛА:

 1. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Погребняку Анатолію Сергійовичу орієнтовною площею 0,14га у власність в межах села Кашперо-Миколаївка  по вул.Центральна,14 на території Кашперо-Миколаївської сільської ради  Баштанського району Миколаївської області.
 2. Виготовлену документацію надати на затвердження в сільську раду.
 3. Контроль за виконання  даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань АПК, земельних ресурсів, екології, благоустрою та раціонального використання  природніх ресурсів.

Сільський голова:                                                                          Л.М.Ніколаєнко

 

 

 

                                                                                                                                                                    ПРОЕКТ  

Кашперо-миколаївська сільська рада

 Баштанського району  Миколаївської області

 

                             рішення

 від     червня 2017 року № 6       с.Кашперо-        ХІV сесія  сільської

                                                        Миколаївка       ради сьомого

                                                                                    скликання

Про надання дозволу на виготовлення 

документації  щодо відведення земельної

 ділянки в оренду для ведення  городництва

в межах села Любарка на території

Кашперо-Миколаївської сільської ради

Баштанського району Миколаївської області                         

 

           Відповідно до статті36,ст. 122,ст. 123,ст.124 Земельного Кодексу України,до

          пункту 34 частини      першої статті  26 Закону України «Про місцеве

          самоврядування», статті  79-1 ЗаконуУкраїни « Про землеустрій», сільська рада:

             ВИРІШИЛА:

 1. Надати дозвіл на виготовлення документації із землеустрою щодо відведення земельної  ділянки в оренду для городництва орієнтовною площею 7(сім)га , яка знаходиться на  території Кашперо-Миколаївської сільської ради Баштанського району Миколаївської області в межах села Любарка.
 2. Виготовлену документацію надати на затвердження в сільську раду.
 3. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань АПК,земельних ресурсів,екології,благоустрою та раціонального використання природних ресурсів.

 

                             Сільський  голова:                                          Л.М.Ніколаєнко                                                   

 

                                                                                                  проект  

          Кашперо-Миколаївська СІЛЬСЬКА  рада

Баштанського  району Миколаївської  області

                                   рішення

 

від    червня 2017 року  №  4        с. Кашперо-            ХІV сесія сьомого

                                                           Миколаївка            скликаня                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

Про встановлення податку на майно в частині транспортного податку на території  Кашперо  - Миколаївської  сільської  ради

 

                 Відповідно до пункту 24 частини 1 статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 267 Податкового кодексу України зі змінами внесеними згідно з Законом №1791-VІІІ від 20.12.2016 р та  з метою встановлення на території Кашперо-Миколаївської сільської ради податку на майно в частині транспортного податку та висновку постійної депутатської комісії,  сільська рада

В И Р І Ш И ЛА :

1.Встановити податок на майно в частині транспортного податку на території Кашперо-Миколаївської сільської ради.

 2. Встановити з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 000 гривень ставку податку за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до підпунктів 267.1.1-267.4 статті 267  Податкового кодексу України зі змінами внесеними згідно з Законом №1791-VІІІ від 20.12.2016 р  та Положення про транспортний податок на території Кашперо-Миколаївської сільської ради, затвердженого даним рішенням.

3. Затвердити Положення про податок на майно в частині транспортного податку на території Кашперо-Миколаївської сільської ради (додається).

4.  Рішення набирає чинності з 01.01.2018 року.

 

5. Секретарю сільської  ради  Слюсаренко О.В   забезпечити оприлюднення даного рішення шляхом розміщення на дошці оголошень та  в мережі Інтернет.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської  ради з питань планування бюджету та фінансів.

 

 

  Сільський голова:                                                                        Л.М.Ніколаєнко

 

 

 

rada.org.ua - портал місцевого самоврядування

Логін: *

Пароль: *