Проекти рішень ХV сесії сільської ради

  ГЕРБ УКРАЇНИ  

КАШПЕРО-МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

-

 

Р І Ш Е Н Н Я                    проект

 

 

«     »  вересня  2017 року   №1     с.Кашперо-Миколаївка   15  сесія   7 скликання

 

                                    

Про  внесення змін  до сільського бюджету

 Кашперо-Миколаївської  сільської ради  на  2017 рік

 

Відповідно до статей 143,144 Конституції України, Бюджетного кодексу України, Закону України « Про Державний бюджет України на  2017рік» на підставі  пункту 23 частини першої статті 26 пункту 1 статті 61 Закону України « Про місцеве  самоврядування в Україні», заслухавши і обговоривши інформацію інспектора  Добровольської Л. І..  щодо  необхідності внесення  змін до сільського бюджету Кашперо-Миколаївської сільської ради на 2017 рік,  Кашперо-Миколаївська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

     1.Взяти до відома  інформацію інспектора   Добровольської Л, щодо необхідності внесення змін до сільського бюджету Кашперо-Миколаївської сільської ради на 2017 рік.

           2. Внести зміни доходів загального фонду сільського бюджету на 2017 рік.   (дод №1).

           3. Внести зміни видатків загального фонду сільського бюджету на 2017 рік.   (дод №2).

            4. Затвердити уточнений обсяг доходів сільського бюджету на 2017р  в сумі 1704830 грн. Обсяг доходів загального фонду у сумі 1689830,00грн. та спеціального фонду бюджету 15000,00грн. ( додаток №3 )

            5. Затвердити уточнений розподіл  видатків сільського бюджету в сумі 2388630,00, по загальному фонді на 2017  рік у сумі 2373630 грн., та видатків спеціального фонду бюджету  у сумі 15000,00грн.    (додаток № 4)

            6. Установити дефіцит по загальному фонду сільського бюджету у сумі 683800,00 грн., джерелом покриття  якого визначити  вільний залишок коштів сільського бюджету станом на 1 січня 2017року ( БКФБ 208100,602100 )  ( дод. 5).

           7. Затвердити  уточнюючий перелік сільського бюджету кошти на реалізацію сільських галузевих програм  ( дод.  6)

            8.. Затвердити уточнений обсяг між бюджетних  трансфертів  ( дод. 7)

             9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань  планування, бюджету, фінансів.

            10.  Додатки № 1-7   до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

 

                   Сільський голова :                                        Л.М.Ніколаєнко

                                                                 

         КАШПЕРО-МИКОЛАЇВСЬКА сільська рада

Баштанського  району Миколаївської  області

                                        рішення                    проект

 

Від                вересня 2017 року № 5          с.Кашперо-                       ХV сесія сільської ради

                                                                      Миколаївка                       сьомого скликання

                                                                                                                

 Про делегування Об»єднаному трудовому

 архіву Баштанського району повноважень

щодо  зберігання архівних документів,

що не належать до Національного архівного

фонду  та коштів із сільського бюджету

Кашперо-Миколаївської сільської  ради

на їх здійснення        

                                   Відповідно до Положення про Об»єднанний трудовий архів міської,сільських рад Баштанського району,затвердженого рішенням Баштанської районної ради від 23.06.2016 №21, клопотання Об»єднаного трудового архіву міської,сільських рад Баштанського району Миколаївської області №47-01-02 від 13.07.2017 року  про делегування коштів на утримання Об»єднаного трудового архіву,міської ,сільських рад Баштанського району на 2017 рік ,  висновку  спільного засідання постійних комісій, сесія сільської ради

               В И Р І Ш И Л А:

                   1.Делегувати Об»єднаному трудовому архіву Баштанського району повноважень щодо зберігання архівних документів,нагромаджених у процесі документування службових,трудових або інших правовідносин юридичних і фізичних осіб на території Кашперо-Миколаївської сільської ради, та інших архівних документах що не належать до Національного архівного фонду,та кошти із сільського бюджету на його здійснення.

                   2.Делегувати районному бюджету виконання повноважень на здійснення видатків сільського бюджету у 2017 році на зберігання архівних документів , нагромаджених у процесі документування службових ,трудових або інших правовідносин юридичних,фізичних осіб на території Кашперо-Миколаївської                  сільської ради та інших архівних документів,що не належать до Національного архівного фонду в сумі 5780 грн.(П»ять тисяч  сымсот вісімдесят гривень).             

               3.Доручити Кашперо-Миколаївському сільському голові укласти договір на                   делегування коштів із сільського бюджету на здійснення повноважень щодо зберігання переданих архівних документів.

               4.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань                  планування бюджету та фінансів .

               

                 Сільський голова :                                             Л.М.Ніколаєнко

                        

            КАШПЕРО-МИКОЛАЇВСЬКА   сільська рада

Баштанського району  Миколаївської області

 

                               рішення              проект

                         Від   вересня   2017 року № 4      с.Кашперо-           ХV  cесія

                                                                                  Миколаївка        сільської ради

                                                                                                             сьомого скликання   

 

 

Про преміювання сільського

голови за ІІ та ІІІ квартали

2017 року

 

         За особистий вклад в загальні результати роботи, керуючись постановою Кабінету Міністрів України № 268 від 09 березня 2006 року „Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», керуючись статтею 21 Закону України „Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні”," рішення сесії сільської ради № 3 від 15 березня 2016 року « Про затвердження Положення про преміювання, виплату надбавок  та допомог працівникам  Кашперо-Миколаївської сільської ради»  на підставі висновку  спільного засідання постійних комісій , сільська рада

ВИРІШИЛА:

1.Призначити сільському голові Ніколаєнко Л.М премію в розмірі 100 %  від посадового окладу   за  ІІ та ІІІ квартал 2017 року

2.Виконуючому обов»язки головного бухгалтера  Ваврійчук Л.Р., провести нарахування .

 

Сільський голова:                                                                     Л.М.Ніколаєнко

                                                                                       проект

                 Кашперо-миколаївська сільська рада

 Баштанського району  Миколаївської області

 

                                                    рішення

від   вересня 2017 року №2 с.Кашперо-    ХV сесія сьомого                          

                                                                Миколаївка     скликання

Про  встановлення ставок  земельного

податку та надання пільг щодо сплати

земельного податку на 2018 рік в межах

Кашперо-Миколаївської сільської ради

 

         Згідно  Податкового Кодексу України із змінами на 2017 рік та пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997р. № 280/97-ВР,   відповідно до висновку  постійної  комісії  сільської  ради  з  питань  планування, бюджету і фінансів  та економічної реформи,  сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

    1. Встановити з 01.01.2018  року ставки земельного податку в межах Кашперо-Миколаївської сільської ради в с.Кашперо-Миколаївка, с.Новопетрівка,с.Новофонтанка,с.Катеринівка,с.Свобода,с.Любарка,

с.Зелений Гай    в таких розмірах:

    1.1 За земельні ділянки, нормативно грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження)- 3% від нормативно грошової оцінки, крім наступних категорій земель:  

   а) для сільськогосподарських угідь  в межах населених пунктів в розмірі-1% від нормативно грошової оцінки;

   б) для земель під житлово-громадськими забудовами (житловий фонд) в  розмірі-0,06% від нормативно грошової оцінки;

   в) для сільськогосподарських угідь за межами населених пунктів – 1% від нормативно грошової оцінки.  

г) за земельні ділянки,надані для потреб сільськогосподарського  виробництва, які зайняті виробничими, культурно-побутовими,

господарськими будівлями і спорудами в межах населених пунктів – 1,5% від нормативно грошової оцінки земель.

    1.2. Ставка податку за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів, нормативно грошову оцінку яких не проведено, встановлюється  в розмірі-5% від нормативно грошової оцінки площі по області, крім наступних категорій земель: 

     а)  за земельні ділянки на землях водного фонду – 0,6% .

  1.3 Затвердити Положення Про  встановлення ставок  земельного

податку та надання пільг щодо сплати земельного податку на 2018 рік в межах Кашперо-Миколаївської сільської ради.

    2. Звільнити  від  сплати  земельного  податку:

     а) органи місцевого самоврядування,заклади,установи та організації,що фінансуються повністю за рахунок місцевого та державного бюджетів;

      б)  військові  формування,створенні  відповідно  до  Законів  України;

       в) особи з числа учасників антитерористичної операції ( при наявності відповідного  документа про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні  її  проведення і  захисті незалежності, суверенітету та  територіальної цілісності України).

   3. Дане рішення довести до відома всіх суб’єктів господарювання, земельні ділянки яких знаходяться в межах Кашперо-Миколаївської сільської ради через дошки оголошень та оприлюднити в мережі інтернет.

    4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань АПК, земельних ресурсів, екології, благоустрою та раціонального використання природних ресурсів, транспорту, зв'язку та будівництва.

 

 

 

Сільський голова                                                                     Л.М.Ніколаєнко

 

 

 

 

 

                                                                   

 

                                                                     проект

КАШПЕРО-МИКОЛАЇВСЬКА сільська рада

Баштанського району Миколаївської області

рішення

       від        вересня  2017 року  

№3

с.Кашперо-    ХV сесія сьомого  Миколаївка      скликання

 

Про звільнення окремих

громадян від оплати вартості деяких

адміністративних послуг, яка

зараховується до  сільського бюджету

 

         Відповідно до статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 4 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, спрямованих на лібералізацію Європейським Союзом візового режиму для України», статті 20 Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус», постанови Кабінету Міністрів України від 2 листопада 2016 року № 770 «Деякі питання надання адміністративних послуг у сфері міграції», з метою забезпечення соціального захисту та фінансової підтримки окремих категорій громадян шляхом надання пільг на оплату вартості адміністративної послуги за оформлення (у тому числі замість втрачених або викрадених), обмін документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус,  сільська  рада

   В И Р І Ш И Л А :

1. Звільнити від оплати вартості адміністративної послуги, яка зараховується до місцевих бюджетів (70 відсотків) за оформлення ( у тому числі замість втрачених або викрадених), обмін документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, яка зараховується до міського бюджету, окремі категорії осіб, які зареєстрували своє місце проживання на території  Кашперо-Миколаївської  сільської ради, згідно з додатком 1 до цього рішення.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування бюджету , фінансів та регуляторної політики

Сільський голова                                                               Л.М.Ніколаєнко

 

 

 

Додаток 1

до рішення  Кашперо-Миколаївської  сільської ради

«____»___________ 2017 р. № _______

Перелік

окремих категорій осіб, які зареєстрували своє місце проживання на території  Кашперо-Миколаївської  сільської ради , звільнених від оплати вартості адміністративної послуги за оформлення (у тому числі замість втрачених або викрадених), обмін документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, яка зараховується до міського бюджету

№ з/п

Категорія осіб звільнених від оплати вартості адміністративної послуги за оформлення (у тому числі замість втрачених або викрадених), обмін документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її статус , яка зараховується до міського бюджету

1

Громадяни, віднесені до категорій першої та другої постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи

2

Інваліди Великої Вітчизняної війни та сімʼї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особи 

3

Інваліди І та ІІ груп

4

Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них (в тому числі учасники антитерористичної операції)

5

Ветерани Великої Вітчизняної війни

6

Діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування

7

Батьки та діти багатодітних сімей

8

Особи, у віці від 80 років

9

Бездомні особи та безпритульні діти (при наявності певного статусу)

 

Секретар                                                        О.В.Слюсаренко

rada.org.ua - портал місцевого самоврядування

Логін: *

Пароль: *