Проекти рішень ХVІІ сесії

 

                                                                                                                ПРОЕКТ                                        

       Кашперо-миколаївська сільська рада

 Баштанського району  Миколаївської області

 

                            рішення

 

 від   грудня 2017 року №6    с.Кашперо-      ХVІІ СЕСІЯ СЬОМОГО

                                               Миколаївка       СКЛИКАННЯ

 

Про затвердження технічної документації

Із землеустрою щодо встановлення (відновлення)

в натурі меж земельної ділянки  у власність

громадянину України Бурлакі Віктору Анатолійовичу

для будівництва та обслуговування житлового будинку

 в с.Кашперо-Миколаївка ,вул.Степова,буд.2а

Кашперо-Миколаївської сільської ради

Баштанського району Миколаївської області

 

           Розглянувши заяву Бурлаки В.А. з проханням затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення)  меж земельної ділянки в натурі(на місцевості) у власність громадянину України Бурлакі Віктору Анатолійовичу 02.01.-для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд загальною площею 0,2500га в с.Кашперо-Миколаївка,вул.Степова,буд,2а, Кашперо-Миколаївської сільської ради Баштанського району Миколаївської області та відповідно до пункту 34 частини першої статті 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні»,до ст.22,116,125,126.Земельного Кодексу України сільська рада

     В И Р І Ш И Л А:

  1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення(відновлення) в натурі меж земельної ділянки у власність  громадянину України Бурлакі Віктору Анатолійовичу   для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд загальною площею 0,2500га в с. Кашперо-Миколаївка вул.Степова,буд.2а Кашперо-Миколаївської сільської ради Баштанського району Миколаївської області.
  2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань      АПК ,земельних ресурсів, екології, благоустрою та раціонального використання природніх ресурсів.

 

       Сільський голова:                                       Л.М.Ніколаєнко                                                                                     

                                    проект                      

               КАШПЕРО-МИКОЛАЇВСЬКА   сільська рада

Баштанського  району     Миколаївської  області

 

                                          рішення

від грудня 2017 року №3 

с.Кашперо-Миколаївка

ХVІІ  сесія сьомого скликання

 

  

  Про    хід    виконання           Програми 

соціально -    економічного     розвитку

Кашперо-Миколаївської   сільської   ради    на

2017-2018 роки затвердженої рішенням

сільської ради від 21.12.2016 року № 12

та затвердження    заходів       основних

показників соціально  -    економічного

розвитку на 2018 рік

 

     Заслухавши    та обговоривши інформацію сільського голови Ніколаєнко Л.М,  про  хід    виконання  Програми   соціально-економічного    розвитку Кашперо-Миколаївської    сільської   ради    на  2017- 2018 роки затвердженої рішенням  сільської ради від 21.12.2016 року № 12 та затвердження    заходів       основних показників соціально-економічного розвитку на 2018 рік, відповідно до пункту 1 частини двадцять другої статті 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» , враховуючи висновок постійної комісії  сільської ради з питань планування бюджету, фінансів та економічної реформи, сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Інформацію сільського голови Ніколаєнко Л.М,  про  хід    виконання  Програми   соціально-економічного    розвитку Кашперо-Миколаївської    сільської   ради    на  2017- 2018 роки затвердженої рішенням  сільської ради від 21.12.2016 року № 12 та затвердження    заходів       основних показників соціально-економічного розвитку на 2018 рік, прийняти  до відома.

2. Затвердити заходи основних показників соціально – економічного розвитку території Кашперо-Миколаївської сільської ради на 2017-2018 рік (Додаток 1 додається) .

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії  сільської ради.

 

Сільський голова:                                                                           Л.М.Ніколаєнко                                                              

                                                                                                                     

                      

КАШПЕРО-МИКОЛАЇВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

          Баштанського району   Миколаївської області

                                      рішення                 проект

 Від  грудня  2017року №4

с. Кашперо-Миколаївка    

  ХІІV сесія сьомого скликання

 

 

Про встановлення податку на майно в частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території сіл Кашперо-Миколаївської сільської ради на 2018 рік.

 

       Відповідно до пункту 24 частини 1 статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Податкового кодексу України зі змінами на 2017 рік ,з метою встановлення на території сіл Кашперо-Миколаївської сільської ради податку на майно в частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, згідно  із  висновком  постійної  комісії  ,  сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

  1. Встановити податок на майно в частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території сіл Кашперо-Миколаївської сільської ради.

    

     2. Встановити ставки податку за 1 кв. метр бази оподаткування у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати , встановленої законом на 1 січня звітного (податкового року) для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб:

            

для об’єктів житлової нерухомості:

 

- 0,5 відсотка, що перебувають у власності фізичних осіб,

- 0,5 відсотка, що перебувають у власності  юридичних осіб.

для об’єктів нежитлової нерухомості:

- 0,3 відсотка, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб.

 

      3. Затвердити Положення про податок на майно в частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території сіл Кашперо-Миколаївської сільської ради (додається).

 

     4. Довести дане рішення до відома мешканців Кашперо-Миколаївської сільської ради через дошки оголошень та  на офіційному сайті сільської ради.

 

     5. Дане рішення набуває чинності з 1 січня 2018 року.

 

     6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування, бюджету і фінансів та економічної реформи.

 

 

 

Сільський голова                                                                          Л.М.Ніколаєнко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   проект                                                       

                 Кашперо-миколаївська сільська рада

 Баштанського району  Миколаївської області

 

                                                    рішення

від  грудня  2017 року №5  с.Кашперо-       ХІІV сесія сьомого                          

                                                          Миколаївка     скликання

Про  встановлення ставок  земельного

податку та надання пільг щодо сплати

земельного податку на 2018 рік в межах

Кашперо-Миколаївської сільської ради

 

         Згідно  Податкового Кодексу України із змінами на 2017 рік та пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997р. № 280/97-ВР,     сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

    1. Встановити з 01.01.2018  року ставки земельного податку в межах Кашперо-Миколаївської сільської ради в с.Кашперо-Миколаївка, с.Новопетрівка,с.Новофонтанка,сКатеринівка,с.Свобода,с.Любарка,

с.Зелений Гай    в таких розмірах:

    1.1 За земельні ділянки, нормативно грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження)- 3% від нормативно грошової оцінки, крім наступних категорій земель:  

   а) для сільськогосподарських угідь  в межах населених пунктів в розмірі-1% від нормативно грошової оцінки;

   б) для земель під житлово-громадськими забудовами (житловий фонд) в  розмірі-0,06% від нормативно грошової оцінки;

   в) для сільськогосподарських угідь за межами населених пунктів – 1% від нормативно грошової оцінки.

  

г) за земельні ділянки,надані для потреб сільськогосподарського  виробництва, які зайняті виробничими, культурно-побутовими,

господарськими будівлями і спорудами в межах населених пунктів – 1,5% від нормативно грошової оцінки земель.

    1.2. Ставка податку за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів, нормативно грошову оцінку яких не проведено, встановлюється  в ромірі-5% від нормативно грошової оцінки площі по області, крім наступних категорій земель: 

     а)  за земельні ділянки на землях водного фонду – 0,6% .

 

  1.3 Затвердити Положення Про  встановлення ставок  земельного

податку та надання пільг щодо сплати земельного податку на 2018 рік в межах Кашперо-Миколаївської сільської ради.

 

    2. Звільнити  від  сплати  земельного  податку:

     а) органи місцевого самоврядування, заклади, установи та організації, що фінансуються повністю за рахунок місцевого та державного бюджетів;

      б)  військові  формування,створенні  відповідно  до  Законів  України;

       в) особи з числа учасників антитерористичної операції ( при наявності відповідного  документа про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні  її  проведення і  захисті незалежності, суверенітету та  територіальної цілісності України).

   3. Дане рішення довести до відома всіх суб’єктів господарювання, земельні ділянки яких знаходяться в межах Кашперо-Миколаївської сільської ради через дошки оголошень та оприлюднити  на офіційному сайті сільської ради

    4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань АПК, земельних ресурсів, екології, благоустрою та раціонального використання природних ресурсів, транспорту, зв'язку та будівництва.

 

 

 

Сільський голова                                                                     Л.М.Ніколаєнко

 

 

 

 

 

 

                   

                            

 

rada.org.ua - портал місцевого самоврядування

Логін: *

Пароль: *