РІШЕННЯ ХV сесії

                       

            КАШПЕРО-МИКОЛАЇВСЬКА   сільська рада

            Баштанського району  Миколаївської області

 

                               рішення

                         Від  15 вересня   2017 року № 4      с.Кашперо-           ХV cесія

                                                                                      Миколаївка          сільської ради

                                                                                                                     сьомого скликання   

 

 

Про преміювання сільського

голови за ІІ та ІІІ квартал

2017 року

 

         За особистий вклад в загальні результати роботи, керуючись постановою Кабінету Міністрів України № 268 від 09 березня 2006 року „Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», керуючись статтею 21 Закону України „Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні”," рішення сесії сільської ради № 3 від 15 березня 2016 року « Про затвердження Положення про преміювання, виплату надбавок  та допомог працівникам  Кашперо-Миколаївської сільської ради»  на підставі висновку  спільного засідання постійних комісій , сільська рада

ВИРІШИЛА:

1.Призначити сільському голові Ніколаєнко Л.М премію в розмірі 100 %  від посадового окладу   за  ІІ та ІІІ квартали 2017  року

2.Виконуючому обов»язки головного бухгалтера  Ваврійчук Л.Р., провести нарахування .

 

Сільський голова:                                                                     Л.М.Ніколаєнко

  ГЕРБ УКРАЇНИ  

КАШПЕРО-МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

-

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

«15 »  вересня  2017 року   №1     с.Кашперо-Миколаївка   15  сесія   7 скликання

 

                                    

Про  внесення змін  до сільського бюджету

 Кашперо-Миколаївської  сільської ради  на  2017 рік

 

Відповідно до статей 143,144 Конституції України, Бюджетного кодексу України, Закону України « Про Державний бюджет України на  2017рік» на підставі  пункту 23 частини першої статті 26 пункту 1 статті 61 Закону України « Про місцеве  самоврядування в Україні», заслухавши і обговоривши інформацію інспектора  Добровольської Л. І..  щодо  необхідності внесення  змін до сільського бюджету Кашперо-Миколаївської сільської ради на 2017 рік,  Кашперо-Миколаївська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

     1.Взяти до відома  інформацію інспектора   Добровольської Л, щодо необхідності внесення змін до сільського бюджету Кашперо-Миколаївської сільської ради на 2017 рік.

           2. Внести зміни доходів загального фонду сільського бюджету на 2017 рік.   (дод №1).

           3. Внести зміни видатків загального фонду сільського бюджету на 2017 рік.   (дод №2).

            4. Затвердити уточнений обсяг доходів сільського бюджету на 2017р  в сумі 1704830 грн. Обсяг доходів загального фонду у сумі 1689830,00грн. та спеціального фонду бюджету 15000,00грн. ( додаток №3 )

            5. Затвердити уточнений розподіл  видатків сільського бюджету в сумі 2388630,00, по загальному фонді на 2017  рік у сумі 2373630 грн., та видатків спеціального фонду бюджету  у сумі 15000,00грн.    (додаток № 4)

            6. Установити дефіцит по загальному фонду сільського бюджету у сумі 683800,00 грн., джерелом покриття  якого визначити  вільний залишок коштів сільського бюджету станом на 1 січня 2017року ( БКФБ 208100,602100 )  ( дод. 5).

           7. Затвердити  уточнюючий перелік сільського бюджету кошти на реалізацію сільських галузевих програм  ( дод.  6)

            8.. Затвердити уточнений обсяг між бюджетних  трансфертів  ( дод. 7)

             9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань  планування, бюджету, фінансів.

            10.  Додатки № 1-7   до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

 

                   Сільський голова :                                        Л.М.Ніколаєнко

                                         

КАШПЕРО-МИКОЛАЇВСЬКА сільська рада

Баштанського району Миколаївської області

рішення

       від   15 вересня  2017 року  

№3

с.Кашперо-    ХV сесія сьомого 

Миколаївка     скликання

 

Про звільнення окремих

громадян від оплати вартості деяких

адміністративних послуг, яка

зараховується до  сільського бюджету

 

         Відповідно до статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 4 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, спрямованих на лібералізацію Європейським Союзом візового режиму для України», статті 20 Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус», постанови Кабінету Міністрів України від 2 листопада 2016 року № 770 «Деякі питання надання адміністративних послуг у сфері міграції», з метою забезпечення соціального захисту та фінансової підтримки окремих категорій громадян шляхом надання пільг на оплату вартості адміністративної послуги за оформлення (у тому числі замість втрачених або викрадених), обмін документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус,  сільська  рада

   В И Р І Ш И Л А :

1. Звільнити від оплати вартості адміністративної послуги, яка зараховується до місцевих бюджетів (70 відсотків) за оформлення ( у тому числі замість втрачених або викрадених), обмін документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, яка зараховується до міського бюджету, окремі категорії осіб, які зареєстрували своє місце проживання на території  Кашперо-Миколаївської  сільської ради, згідно з додатком 1 до цього рішення.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування бюджету , фінансів та регуляторної політики

Сільський голова                                                               Л.М.Ніколаєнко

 

 

Додаток 1

до рішення  Кашперо-Миколаївської  сільської ради

«____»___________ 2017 р. № _______

Перелік

окремих категорій осіб, які зареєстрували своє місце проживання на території  Кашперо-Миколаївської  сільської ради , звільнених від оплати вартості адміністративної послуги за оформлення (у тому числі замість втрачених або викрадених), обмін документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, яка зараховується до міського бюджету

№ з/п

Категорія осіб звільнених від оплати вартості адміністративної послуги за оформлення (у тому числі замість втрачених або викрадених), обмін документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її статус , яка зараховується до міського бюджету

1

Громадяни, віднесені до категорій першої та другої постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи

2

Інваліди Великої Вітчизняної війни та сімʼї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особи 

3

Інваліди І та ІІ груп

4

Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них (в тому числі учасники антитерористичної операції)

5

Ветерани Великої Вітчизняної війни

6

Діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування

7

Батьки та діти багатодітних сімей

8

Особи, у віці від 80 років

9

Бездомні особи та безпритульні діти (при наявності певного статусу

                                                                        

                                Секретар ради:                                  О.В.Слюсаренко

 

 

 

                                                                                                                                     

         КАШПЕРО-МИКОЛАЇВСЬКА сільська рада

Баштанського  району Миколаївської  області

                                        рішення

 

Від 15вересня 2017 року № 5           с.Кашперо-                       ХV сесія сільської ради

                                                            Миколаївка                       сьомого скликання

                                                                                                                

 Про делегування Об»єднаному трудовому

 архіву Баштанського району повноважень

щодо  зберігання архівних документів,

що не належать до Національного архівного

фонду  та коштів із сільського бюджету

Кашперо-Миколаївської сільської  ради

на їх здійснення        

                                   Відповідно до Положення про Об»єднанний трудовий архів міської,сільських рад Баштанського району,затвердженого рішенням Баштанської районної ради від 23.06.2016 №21, клопотання Об»єднаного трудового архіву міської,сільських рад Баштанського району Миколаївської області №47-01-02 від 13.07.2017 року  про делегування коштів на утримання Об»єднаного трудового архіву,міської ,сільських рад Баштанського району на 2017 рік ,  висновку  спільного засідання постійних комісій, сесія сільської ради

               В И Р І Ш И Л А:

                   1.Делегувати Об»єднаному трудовому архіву Баштанського району повноважень щодо зберігання архівних документів,нагромаджених у процесі документування службових,трудових або інших правовідносин юридичних і фізичних осіб на території Кашперо-Миколаївської сільської ради, та інших архівних документах що не належать до Національного архівного фонду,та кошти із сільського бюджету на його здійснення.

                   2.Делегувати районному бюджету виконання повноважень на здійснення видатків сільського бюджету у 2017 році на зберігання архівних документів , нагромаджених у процесі документування службових ,трудових або інших правовідносин юридичних,фізичних осіб на території Кашперо-Миколаївської  сільської ради та інших архівних документів,що не належать до Національного архівного фонду в сумі 5780 грн.(П»ять тисяч  сімсот вісімдесят гривень).             

               3.Доручити Кашперо-Миколаївському сільському голові укласти договір на  делегування коштів із сільського бюджету на здійснення повноважень щодо зберігання переданих архівних документів.

               4.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань   планування бюджету та фінансів .

               

                 Сільський голова :                                             Л.М.Ніколаєнко

rada.org.ua - портал місцевого самоврядування

Логін: *

Пароль: *