Рішення ХVII сільської ради

                                                                                                       

       Кашперо-миколаївська сільська рада

 Баштанського району  Миколаївської області

 

                                       рішення

 

 від  19 грудня 2017 року №5    с.Кашперо-      хvіі СЕСІЯ СЬОМОГО

                                                                    МИкОЛАЇВКА    СКЛИКАННЯ

 

Про затвердження технічної документації

із землеустрою щодо встановлення (відновлення)

в натурі меж земельної ділянки для будівництва та

обслуговування житлового будинку

 в с.Кашперо-Миколаївка ,вул.Степова,буд.2а

Кашперо-Миколаївської сільської ради

Баштанського району Миколаївської області

 та передачі у власність

громадянину України Бурлакі Віктору Анатолійовичу

 

           Розглянувши заяву Бурлаки В.А. з проханням затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення)  меж земельної ділянки в натурі(на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд загальною площею 0,2500га в с.Кашперо-Миколаївка,вул.Степова,буд,2а, Кашперо-Миколаївської сільської ради Баштанського району  та передачі власність , відповідно до пункту 34 частини першої статті 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні»,до ст.22,116,125,126.Земельного Кодексу України, сільська рада

 

     В И Р І Ш И Л А:

Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення(відновлення) в натурі меж земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд загальною площею 0,2500га в с.

      Кашперо-Миколаївка вул.Степова,буд.2а Кашперо-Миколаївської  

      сільської ради Баштанського району Миколаївської області.

Передати земельну ділянку, кадастровий номер 4820681800:04:007 за адресою с.Кашперо-Миколаївка, вул.Степова,2а  у власність громадянину України Бурлакі Віктору Анатолійовичу.

Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань      АПК ,земельних ресурсів, екології, благоустрою та раціонального використання природніх ресурсів.

 

       Сільський голова:                                       Л.М.Ніколаєнко                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          

                       

КАШПЕРО-МИКОЛАЇВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

          Баштанського району   Миколаївської області

                                      рішення

 Від  19  грудня  2017року №3    с. Кашперо-Миколаївка      ХVІІ сесія сьомого скликання

 

Про встановлення податку на майно в частині податку на нерухоме

майно, відмінне від земельної ділянки, на території сіл

Кашперо-Миколаївської сільської ради

 

       Відповідно до пункту 24 частини 1 статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Податкового кодексу України зі змінами на 2017 рік ,з метою встановлення на території сіл Кашперо-Миколаївської сільської ради податку на майно в частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, згідно  із  висновком  постійної  комісії  ,  сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

Встановити податок на майно в частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території сіл Кашперо-Миколаївської сільської ради.

    

     2. Встановити ставки податку за 1 кв. метр бази оподаткування у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати , встановленої законом на 1 січня звітного (податкового року) для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб:

            

для об’єктів житлової нерухомості:

 

- 0,5 відсотка, що перебувають у власності фізичних осіб,

- 0,5 відсотка, що перебувають у власності  юридичних осіб.

для об’єктів нежитлової нерухомості:

- 0,3 відсотка, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб.

 

      3. Затвердити Положення про податок на майно в частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території сіл Кашперо-Миколаївської сільської ради (додається).

 

     4. Довести дане рішення до відома мешканців Кашперо-Миколаївської сільської ради через дошки оголошень та  на офіційному сайті сільської ради.

 

     5. Дане рішення набуває чинності з 1 січня 2018 року.

 

     6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування, бюджету і фінансів та економічної реформи.

 

 

 

Сільський голова                                                                          Л.М.Ніколаєнко

                                                                                                               

          КАШПЕРО-МИКОЛАЇВСЬКА сільська рада

Баштанського  району Миколаївської області

                                   рішення

Від 19грудня  2018 року №7      с.Кашперо-  Миколаївка           ХVІІ сесії  сьомого скликання

Про затвердження Комплексної програми

сприяння  оборонній   і   мобілізаційній 

готовності  по  Кашперо-Миколаївській

сільській  раді на   2018-2021   роки.

 

            Відповідно до пункту 22 частини  першої статті 26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні»,  на  виконання  Конституції  України ,  Законів  України  «Про  оборону України», «Про  військовий  обов’язок  і  військову  службу»,  «Про  мобілізаційну  підготовку та  мобілізацію»,  з метою якісної  підготовки  резервістів  оперативного резерву та  наступних  черг  мобілізації, враховуючи висновок постійних комісій,сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Комплексну програму  сприяння  оборонній   і   мобілізаційній   готовності  по Кашперо-Миколаївській  сільській  раді  на   2018-2021   роки  (додається).

 

Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування бюджету, фінансів , економіки, інвестицій регуляторної політики, комунальної власності, торговельного та побутового обслуговування населення, будівництва, приватизації, транспорту та зв’язку.

 

 

Сільський голова :                                                      Л.М.Ніколаєнко

                                                                           

КАШПЕРО-Миколаївської сільська рада

Баштанського  району,Миколаївськоїобласті

                                     рішення

 

Від 19 грудня 2017року №8   с.Кашперо-              ХVІІ сесія сьомого

                                                 Миколаївка               скликання

 

Про затвердження плану роботи

Кашперо-Миколаїв сільської ради

на 2018 рік

              На підставі  пункту 7 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 4.1 розділу IV «Постійні комісії сільської ради» Регламенту Привільненської сільської ради, затвердженого рішенням сільської ради від 10 листопада 2015 року № 9, розглянувши проект плану роботи Кашперо-Миколаївської  сільської ради на 2018 рік та висновку постійних комісій, сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

  1. Затвердити план  роботи Кашперо-Миколаївської  сільської  ради на  2018 рік .

   ( План роботи додається ).

  2. Рішення сесії про затвердження плану роботи Кашперо-Миколаївської сільської ради на  2017 рік від 21 грудня 2016 року №5

 вважати таким, що     втратило чинність.

  3. Контроль за виконанням  плану роботи  покласти на секретаря сільської ради О.В.Слюсаренко.

 

Сільський голова :                                                   Л.М.Ніколаєнко

                                                                      

 

        КАШПЕРО-МИКОЛАЇВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА

      БАШТАНСЬКОГО  РАЙОНУ  МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

                                         Р І Ш Е Н Н Я

 

Від 19 грудня 2017 року  №6        с. Кашперо-         ХVІІ  сесія сільської ради

                                                        Миколаївка         сьомого скликання

 Про внесення доповнень до програми «Турбота» на період до 2020 року Кашперо-Миколаївської сільської ради затвердженої рішенням ІV сесії 7 скликання від 22.02.2016 року №2.                                                                        

 

                                                                

                          Заслухавши інформацію секретаря ради Слюсаренко О.В про внесення доповнення до програми «Турбота» на  період до 2020 року,  відповідно до пункту 1 Порядку надання  допомоги деяких категорій осіб,затвердженного Постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 року № 99  та на підставі п.22 ч.1  ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  відповідно до висновку постійної комісії сільської ради,сільська рада

 ВИРІШИЛА :

Інформацію секретаря ради прийняти до відома.

 

Внести доповнення  до програми «Турбота» на період до 2020 року  Кашперо-Миколаївської  сільської ради затвердженої рішенням ІV сесії 7 скликання від 22.02.2016 року №2.

 

Доповнити розділ «Заходи » програми:

 

пунктом  19 такого змісту:

( в разі коли особа  пройшла такий курс лікування).

 

-пунктом 20 такого змісту:

Забезпечити надання одноразової матеріальної допомоги на лікування особам: тяжкохворим,онкохворим та особам,які мають невиліковні хронічні захворювання.

 

Сільський голова                                        Л.М.Ніколаєнко

                                                           

                                                                                                                               

КАШПЕРО-МИКОЛАЇВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  19  грудня   2017  року    №3    с.Кашперо-           ХVІІ сесія 

                                                          Миколаївка           сьомого скликання

                                                                          

Про структуру,штатну чисельність,схеми

посадових окладів працівників виконавчого

апарату та установ,що фінансуються з бюджету

Кашперо-Миколаївської сільської ради на 2018 рік

та установ,що фінансуються за рахунок

 субвенції із районного бюджету.

 

                         Відповідно до статей 140,141 Конституції України, пункту 5 частини першої статті  26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 4 Постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 року №2288 «Про впорядкування умов оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів», згідно з пропозиціями сільського голови щодо структури, чисельності та оплати праці працівникам сільської ради, сільська рада

ВИРІШИЛА:

1 .Затвердити   структуру,штатну чисельність,схеми посадових окладів працівників виконавчого

апарату та установ,що фінансуються з бюджету Кашперо-Миколаївської сільської ради на 2018 рік та установ,що фінансуються за рахунок субвенції із районного бюджету.

 

2.Дозволити сільському голові, при необхідності, вносити зміни до

 структури виконавчого апарату сільської ради в межах затвердженої чисельності та фонду оплати праці.

 3. Сільському голові виплачувати  щомісячно надбавку за  вислугу років посадової особи місцевого самоврядування у відсотках до посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг залежно від стажу державної служби та служби в органах місцевого самоврядування з моменту набуття відповідного права;

- щомісячно преміювати за результатами роботи апарату управління сільської ради в розмірі 100 відсотків посадового окладу , враховуючи надбавку за ранг, вислугу років, отримувати надбавку за високі досягнення у праці  у межах фонду преміювання та економії фонду оплати праці;

-встановити щомісячну надбавку за високі досягнення у праці або за виконання важливої роботи у розмірі 50 відсотків  посадового окладу з урахуванням доплати за ранг, вислугу років в межах затвердженого фонду оплати праці згідно з чинним законодавством та нормативними документами;

  у межах затвердженого фонду оплати праці  ;  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

-надавати допомогу на оздоровлення і матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань в розмірі середньомісячної заробітної плати.

Виплати проводити при умові, що депутатами сільської ради не внесено пропозицій про позбавлення сільського голови премій та надбавок, виходячи із наявного фонду заробітної плати

 

4.Визнати рішення сільської ради від 21.12.2016 року №3 « Про структуру,штатну чисельність,схеми посадових окладів працівників виконавчого апарату та установ,що фінансуються з бюджету Кашперо-Миколаївської сільської ради на 2017 рік та установ,що фінансуються за рахунок субвенції із районного бюджету» таким , що втратило чинність.

 

               Сільський голова                                                        Л.М.Ніколаєнко

rada.org.ua - портал місцевого самоврядування

Логін: *

Пароль: *