Рішення ХІІІ сесії

  ГЕРБ УКРАЇНИ  

КАШПЕРО-МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

-

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

«14 »  березня  2017 року   №1     с.Кашперо-Миколаївка   13  сесія   7 скликання

 

                                    

Про  внесення змін  до сільського бюджету

 Кашперо-Миколаївської  сільської ради  на  2017 рік

 

Відповідно до статей 143,144 Конституції України, Бюджетного кодексу України, Закону України « Про Державний бюджет України на  2017рік» на підставі  пункту 23 частини першої статті 26 пункту 1 статті 61 Закону України « Про місцеве  самоврядування в Україні», заслухавши і обговоривши інформацію інспектора  Добровольської Л. І.  щодо  необхідності внесення  змін до сільського бюджету Кашперо-Миколаївської сільської ради на 2017 рік,  Кашперо-Миколаївська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

     1.Взяти до відома  інформацію інспектора   Добровольської ЛІ. щодо необхідності внесення змін до сільського бюджету Кашперо -Миколаївської сільської ради на 2017 рік.

           2. Внести зміни  видатків загального фонду сільського бюджету на 2017 рік.   (дод №1).

            3. Затвердити уточнений обсяг доходів сільського бюджету по cсільській раді     в сумі 1691830 грн. Обсяг доходів загального фонду у сумі 1676830,00грн., спеціального фонду бюджету 15000,00грн.

( додаток №2 )

            4. Затвердити уточнений розподіл  видатків сільського бюджету в сумі 1910630 грн., по загальному фонді на 2017  рік у сумі 1895630,00 грн., та видатків спеціального фонду бюджету  у сумі 15000,00грн.    (додаток № 3)

            5. Установити дефіцит по загальному фонду сільського бюджету у сумі 218800,00 грн., джерелом покриття  якого визначити  вільний залишок коштів сільського бюджету станом на 1 січня 2017року ( БКФБ 208100,602100 )  ( дод. 4).

           6. Затвердити  уточнюючий перелік сільського бюджету кошти на реалізацію сільських галузевих програм  ( дод.  5)

            7.. Затвердити уточнений обсяг між бюджетних  трансфертів  ( дод. 6)

            8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань  планування, бюджету, фінансів.

            9.  Додатки № 1-6   до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

 

                   Сільський голова :                                        Л.М.Ніколаєнко

                                                     

                                                                                                                                 

                                               

КАШПЕРО-МИКОЛАЇВСЬКА сільська рада

Баштанського району  Миколаївської області

рішення

14 БЕРЕЗНЯ 2017 року №2    с.Кашперо-     ХІІІ сесія сільської

                                              Миколаївка   ради сьмого скликання                                                                                            

                                                                                       

 

 Про внесення змін до рішення

 сільської ради від 21 грудня 2017 року

 №2 «Про структуру,штатну чисельність

схеми  посадових окладів працівників

виконавчого апарату,що фінансуються з

з бюджету Кашперо-Миколаївської сільської

ради на 2017 рік та установ ,що фінансуються

за рахунок субвенції із районного бюджету  »

 

       Заслухавши  інформацію сільського сільського голови про необхідність внесення змін до штатних розписів та відповідно до  пункту 5, частини 1, статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні ,     сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

1.Внести зміни до  рішення сільської  ради від  21 грудня  2016  року №2 «Про структуру,штатну чисельність схеми  посадових окладів працівників виконавчого апарату,що фінансуються з бюджету Кашперо-Миколаївської сільської ради на 2017 рік та установ ,що фінансуються  за рахунок субвенції із районного бюджету  :

- Додаток 1 до рішення : назва установи - Новопетрівський ДНЗ : посаду праля замінити  на посаду  двірник;

-Додаток 1 до рішення:назва установи – благоустрій населених пунктів:посаду  відповідальний за електроенергію  замінити на електрик ,кількість  штатних одиниць 1,посадовий оклад __________.

2.Виконуючому обов»язки головного бухгалтера Сюті Я.Я. внести відповідні зміни до штатних розписів.

3.Рішення діє з 01.03.2017 року.

  Сільський  голова:                                             Л.М.Ніколаєнко

 

                                                                                   

          Кашперо-Миколаївська СІЛЬСЬКА  рада

Баштанського  району Миколаївської  області

                                   рішення

 

від 14 березня 2017 року  №5    с. Кашперо-            ХІІІ сесія сьомого

                                                   Миколаївка            скликаня

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

Про встановлення податку на майно в частині транспортного

податку на території  Кашперо  - Миколаївської  сільської  ради

 

                 Відповідно до пункту 24 частини 1 статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 267 Податкового кодексу України зі змінами внесеними згідно з Законом №1791-VІІІ від 20.12.2016 р та  з метою встановлення на території Кашперо-Миколаївської сільської ради податку на майно в частині транспортного податку,  сільська рада

В И Р І Ш И ЛА :

1.Встановити податок на майно в частині транспортного податку на території Кашперо-Миколаївської сільської ради.

 2. Встановити з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 000 гривень ставку податку за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до підпунктів 267.1.1-267.4 статті 267  Податкового кодексу України зі змінами внесеними згідно з Законом №1791-VІІІ від 20.12.2016 р  та Положення про транспортний податок на території Кашперо-Миколаївської сільської ради, затвердженого даним рішенням.

3. Затвердити Положення про податок на майно в частині транспортного податку на території Кашперо-Миколаївської сільської ради (додається).

4.  Рішення набирає чинності з 01.01.2017 року.

5.Вважати таким ,що втратило  чинність рішення сільської ради № 4  від 23.01.2015 року «Про встановлення податку на майно в частині транспортного податку  на  території  Кашперо - Миколаївської  сільської  ради».

6. Секретарю сільської  ради  Слюсаренко О.В   забезпечити оприлюднення даного рішення шляхом розміщення на дошці оголошень та  в мережі Інтернет.

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування бюджету та фінансів.

 

  Сільський голова:                                                                        Л.М.Ніколаєнко

 

 

 

 

                                                                                    

КАШПЕРО-МИКОЛАЇВСЬКА  сільська рада

Баштанського району   Миколаївської області

                           рішен

від 14 березня 2017 року№3

с. Кашперо-Миколаївка                

      ХІІІ сесія сільської ради

      сьомого скликання

 

Про внесення змін до рішення

№7 від 27.07.2006 року сесії сільської

ради  «Про складання плану до дого-

вору оренди  земельної ділянки ВАТ

«Укртелеком»

           Розглянувши клопотання публічного акціонерного товариства «Укртелеком» (Миколаївська філія)  №48Е000/06-88 від 10 лютого 2017 року та відповідно до  пункту 34 глави 1 статті 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,керуючись  статтями 92,93,123,124  Земельного Кодексу України, сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення №7 від 27.07.2006 року сесії сільської ради  «Про складання плану до договору оренди  земельної ділянки ВАТ«Укртелеком»  виклавши пункт  1   в наступній редакції :

Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання плану до договору оренди на земельну ділянку відкритому акціонерному товариству «Укртелеком» для обслуговування об»єктів товариства та надати відкритому акціонерному товариству «Укртелеком в оренду терміном на 50 років земельну ділянку площею 77,74 кв.м в с.Кашперо-Миколаївка, вул.Центральна,5 за рахунок власних земель товариства в  межах Кашперо-Миколаївської  сільської ради.

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісіюз питань    планування, бюджету, фінансів, економіки, інвестицій, регуляторної політики, комунальної власності, торговельного та побутового обслуговування населення, будівництва, приватизації,транспорту та зв’язку, АПК, земельних ресурсів,екології, благоустрою, раціонального використання природних ресурсів.

Сільський голова:                                                 Л.М.Ніколаєнко

 

                                                                                                             

                      

КАШПЕРО-МИКОЛАЇВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

          Баштанського району   Миколаївської області

                                      рішення

 Від 14 березня 2017року №6

с. Кашперо-Миколаївка    

  ХІІІ сесія сьомого скликання

 

 

Про встановлення податку на майно в частині податку

на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,

на території сіл Кашперо-Миколаївської сільської ради

 

       Відповідно до пункту 24 частини 1 статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Податкового кодексу України зі змінами на 2017 рік ,з метою встановлення на території сіл Кашперо-Миколаївської сільської ради податку на майно в частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, згідно  із  висновками  постійної  комісії  сільської  ради  з  питань  планування, бюджету і фінансів  та економічної реформи  від ____________  року  № __,  сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

  1. Встановити податок на майно в частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території сіл Кашперо-Миколаївської сільської ради.    

     2. Встановити ставки податку за 1 кв. метр бази оподаткування у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати , встановленої

        законом на 1 січня звітного (податкового року) для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності

         фізичних та юридичних осіб:            

для об’єктів житлової нерухомості:

- 0,5 відсотка, що перебувають у власності фізичних осіб,

- 0,5 відсотка, що перебувають у власності  юридичних осіб.

для об’єктів нежитлової нерухомості:

- 0,5 відсотка, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб.

      3. Затвердити Положення про податок на майно в частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території сіл Кашперо-Миколаївської сільської ради (додається).

     4. Довести дане рішення до відома мешканців Кашперо-Миколаївської сільської ради через дошки оголошень та в мережі Інтернет.

     5. Дане рішення набуває чинності з 1 січня 2017 року.

     6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування, бюджету і фінансів та економічної реформи.

Сільський голова                                                                          Л.М.Ніколаєнко

 

                                                                                                                                                

                 Кашперо-ммколаївська сільська рада

 Баштанського району  Миколаївської області

 

                                                    рішення

від 14 березня 2017 року №7  с.Кашперо- Миколаївка                            ХІІІ сесія сьомого  скликання                      

                                                               

Про  встановлення ставок  земельного

податку та надання пільг щодо сплати

земельного податку на 2017 рік в межах

Кашперо-Миколаївської сільської ради

 

         Згідно  Податкового Кодексу України із змінами на 2017 рік та пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997р. № 280/97-ВР,     сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

    1. Встановити з 01.01.2017  року ставки земельного податку в межах Кашперо-Миколаївської сільської ради в с.Кашперо-Миколаївка, с.Новопетрівка,с.Новофонтанка,сКатеринівка,с.Свобода,с.Любарка,

с.Зелений Гай    в таких розмірах:

    1.1 За земельні ділянки, нормативно грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження)- 3% від нормативно грошової оцінки, крім наступних категорій земель:  

   а) для сільськогосподарських угідь  в межах населених пунктів в розмірі-1% від нормативно грошової оцінки;

   б) для земель під житлово-громадськими забудовами (житловий фонд) в  розмірі-0,06% від нормативно грошової оцінки;

   в) для сільськогосподарських угідь за межами населених пунктів - 0,5% від нормативно грошової оцінки.

  

г) за земельні ділянки,надані для потреб сільськогосподарського  виробництва, які зайняті виробничими, культурно-побутовими,

господарськими будівлями і спорудами в межах населених пунктів – 1,5% від нормативно грошової оцінки земель.

    1.2. Ставка податку за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів, нормативно грошову оцінку яких не проведено, встановлюється  в ромірі-5% від нормативно грошової оцінки площі по області, крім наступних категорій земель: 

     а)  за земельні ділянки на землях водного фонду – 0,6% .

  1.3 Затвердити Положення Про  встановлення ставок  земельного

податку та надання пільг щодо сплати земельного податку на 2017 рік в межах Кашперо-Миколаївської сільської ради.

    2. Звільнити  від  сплати  земельного  податку:

     а) органи місцевого самоврядування,заклади,установи та організації,що фінансуються повністю за рахунок місцевого та державного бюджетів;

      б)  військові  формування,створенні  відповідно  до  Законів  України;

       в) особи з числа учасників антитерористичної операції ( при наявності відповідного  документа про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні  її  проведення і  захисті незалежності, суверенітету та  територіальної цілісності України).

   3. Дане рішення довести до відома всіх суб’єктів господарювання, земельні ділянки яких знаходяться в межах Кашперо-Миколаївської сільської ради через дошки оголошень та оприлюднити в мережі інтернет.

    4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань АПК, земельних ресурсів, екології, благоустрою та раціонального використання природних ресурсів, транспорту, зв'язку та будівництва.

Сільський голова                                                                     Л.М.Ніколаєнко

 

                                                                                       

 
 


                             

                 Кашперо-Миколаївська  сільська рада

Баштанського району Миколаївської області                                    

                                       рішення

від  14 березня 2017 р.№4

с. Кашперо-Миколаївка

XIІI сесія сьомого скликання

 

                                                                                        

Про  встановлення ставок

єдиного податку

 

        Керуючись  ст.7,10,12 Податкового Кодексу України, п.30 глави I Закону № 1791-VIII п.293.1 Кодексу,   пунктом 24 частини 1 статті 26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами , на підставі висновку постійної комісії  сільська рада

ВИРІШИЛА:

1.Встановити ставки єдиного податку  для платників першої групи у розмірі  10  % ( фіксовані ставки) до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня  податкового (звітного року ( далі  прожитковий мінімум), для платників 2 групи у розмірі 15 % (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати  , встановленої законом  на 1 січня податкового (звітного) року (далі мінімальна заробітна плата) , для платників 3  групи у розмірі 5 % до доходу (відсоткові ставки) .

2. Довести дане рішення до відома мешканців Кашперо-Миколаївської сільської ради через  дошки оголошень та оприлюднити на офіційному сайті  Кашперо-Миколаївської сільської ради.

3.  Рішення набирає чинності з 01.01.2017 року.

4.Вважати таким , що втратило чинність рішення Кашперо-Миколаївської  сільської ради  № 2 від 05.09.2014 року «Про встановлення ставок єдиного податку».

5.  Контроль за виконанням цього рішення  покласти на постійну комісію  з  питань планування бюджету, фінансів , економіки, інвестицій регуляторної політики, комунальної власності, торговельного та побутового обслуговування населення, будівництва, приватизації, транспорту та зв’язку.

 

 

      Сільський голова:                                            Л.М.Ніколаєнко

                                                                                                                          

 

К.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

  

                                                                        

                   

 

 

rada.org.ua - портал місцевого самоврядування

Логін: *

Пароль: *