РІшення виконкому за березень 2017 р.

                                          

                                                        

                 МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ БАШТАНСЬКИЙ  РАЙОН          

                       КАШПЕРО-МИКОЛАЇВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА                                     

                                     ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

                                               Р І Ш Е Н Н Я

Від   27 березня  2017   року   с.Кашперо-Миколаївка   №1

                                                                 

Про запобігання дитячої безпритульності

та бездоглядності  на території  Кашперо-

Миколаївської  сільської  ради 

 

 

        З метою запобігання  дитячої  безпритульності  та бездоглядності , створення належних умов  для соціального і фізичного розвитку дітей ,

відповідно до  статей 32 та 34 Закону України  « Про місцеве самоврядування  в Україні , виконавчий комітет сільської  ради 

 

В И Р І Ш И В :

 

1.Затвердити заходи щодо подолання дитячої  безпритульності  та бездогляд-    

    ності  та території Кашперо-Миколаївської  сільської ради в 2017 році згідно

    з додатками .(Заходи додаються)

 

2.Рекомендувати  членам  виконавчого комітету  та іншим виконавцям забез-

    печити у встановлені строки реалізацію  даних заходів .

 

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря  виконав   -

    чого комітету  Слюсаренко О.В.

 

 

    Сільський голова :                                                       Л.М.Ніколаєнко 

rada.org.ua - портал місцевого самоврядування

Логін: *

Пароль: *