Проекти рішень ХVIII сесії сільської ради

                                                      проект

КАШПЕРО-МИКОЛАЇВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

                                                 Р І Ш Е Н Н Я

 

від   березня  2018 року   №1     с.Кашперо-         ХVІІІ сесія

                                                      Миколаївка       сьомого скликання                    

                                                                     

Про  звіт  сільського  голови

 про роботу сільської ради та

 про виконання повноважень,

 наданих відповідно до чинного

 законодавства, за звітний 2017  рік

 

      Відповідно   до   пункту  9   частини  першої    статті   26  Закону   України   «  Про   місцеве   самоврядування  в  Україні » розділу  3  статті 3.1.9   Регламенту   роботи   Кашперо-Миколаївської  сільської  ради    сьомого скликання,  затвердженого   рішенням   сільської   ради   від  02.12.2015  року  № 2 ,  заслухавши   та  обговоривши  звіт      сільського  голови  Л.М.Ніколаєнко про роботу сільської ради та про виконання повноважень,наданих відповідно до чинного  законодавства, за звітний 2017  рік,  сільська   рада:

 

 В И Р І Ш И Л А:                    

1. Звіт   сільського  голови  Л.М.Ніколаєнко  про роботу сільської ради та про виконання повноважень,наданих відповідно до чинного  законодавства, за звітний 2017  рік  прийняти  до  відома. 

2. Визнати  роботу   сільського  голови   за   звітний  період   щодо  організації  роботи   виконавчого  апарату   сільської  ради,   взаємодії  з   органами  місцевого   самоврядування   та  виконанням   покладених  на  неї  завдань   з   підсумковою    оцінкою  «добре».

Сільський голова                                                         Л.М.Ніколаєнко

 

 

                                                                          проект

КАШПЕРО-МИКОЛАЇВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  Р І Ш Е Н Н Я

від   березня  2018 року   №3     с.Кашперо-         ХVІІІ сесія

                                                       Миколаївка       сьомого скликання                    

 

    

Про  надання права сільському

голові провести списання

 з балансу Кашперо-Миколаївської

сільської ради  основного  засобу

 

     Заслухавши та обговоривши інформацію інспектора сільської ради Добровольської Л.І. про необхідність списання з балансу сільської ради основного засобу  та  відповідно  до  ст.31  Закону  України  « Про місцеве  самоврядування  в Україні», висновку спільного засідання постійних комісії ,сільська рада

ВИРІШИЛА:

Сільському голові надати право  списати з балансу Кашперо-Миколаївської сільської ради  основного засобу :автомобіля- марки ВАЗ,модель М-2140,тип легковий,двигун № Э 4935392, шасі №70326, відкузов № 2141835.

Для проведення процедури списання  доручити сільському голові  звертитися в  організації, установи,подавати та отримувати необхідні документи , проводити інші  дії пов»язані з виконанням даного рішення.

Контроль  за  виконанням  даного рішення  покласти  на  постійну  комісію  сільської ради  з  питань  планування  бюджету, фінансів  та  регуляторної  політики.

 

Сільськи  голова                                         Л.М.Ніколаєнко

 

 

 

                                                                                      проект

КАШПЕРО-МИКОЛАЇВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

                                                                     Р І Ш Е Н Н Я

 

від   березня  2018 року   №2     с.Кашперо-         ХVІІІ сесія

                                                      Миколаївка       сьомого скликання                    

 

Про  хід  виконання  Комплексної програми

соціального захисту населення «Турбота»

в 2017 році

                 Відповідно   до  пункту  22 частини  І статті   26  Закону  України«Про  місцеве  самоврядування  в  Україні »,  заслухавши  та  обговоривши  інформацію  фахівця з соціальної роботи   Шевченко Л.А про хід виконання  Комплексної програми  соціального   захисту населення «Турбота» в 2017 році   з метою реалізації державної політики соціального  захисту  населення,  надання соціальної  допомоги  пільговій соціально  незахищеній  категорії  населення, інвалідам,  ветеранам війни,  враховуючи висновок постійних комісій, сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А :

1. Інформацію  фахівця з соціальної роботи Шевченко Л.А. по даному

     питанню  взяти  до  відома.

3. Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  постійну

    комісію сільської ради  з  питань  охорони  здоров’я, дитинства,

    материнства, соціального  захисту, культури, освіти, молоді,

    спорту,депутатської діяльності, етики, законності та захисту прав

    громадян   

 

Сільський    голова                                           Л.М.Ніколаєнко

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                      проект

КАШПЕРО-МИКОЛАЇВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

                                                                            Р І Ш Е Н Н Я

 

від   березня  2018 року   №5     с.Кашперо-         ХVІІІ сесія

                                                      Миколаївка       сьомого скликання                    

 

Про затвердження вартості

харчування дітей в дошкільних

навчальних закладах Кашперо-

Миколаївської сільської ради

 у 2018 році.

     Відповідно до ст.32,34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ,для забезпечення виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 р.№1591 «Про затвердження норм харчування дітей в ДНЗ,ЗНЗ»,в зв»язку з підвищенням цін на продукти харчування, враховуючи висновок постійних комісій, сільська  рада 

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити вартість харчування з 01.04.2018 року по 31.12.2018 року для вихованців дошкільних навчальних закладів у розмірі 20 грн.в день на одну дитину,в т.ч  40 відсотків – батьківська плата -8 грн 00 коп ;

60 відсотків – з місцевого бюджету -12грн 00 коп .

2.Здійснювати безкоштовне гаряче харчування вихованцям ДНЗ пільгових категорій : діти-інваліди,діти-сироти,діти з малозабезпечених сімей,діти ,позбавлені батьківського піклування,діти переселенці зі східних регіонів України,діти,батьки ,яких мають аосвідчення учасника бойових дій за рахунок місцевого бюджету у розмірах,встановлених даним рішенням.

3.Зменшити на 50 відсотків розмір батьківської плати для вихованців дошкільних навчальних закладів із сімей в яких є троє і більше дітей  віком до 16 років , і до 18 років,якщо дитина навчається.

 

4.Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  постійну    комісію сільської ради  з  питань  охорони  здоров’я, дитинства,    материнства, соціального  захисту, культури, освіти, молоді,   спорту,депутатської діяльності, етики, законності та захисту прав    громадян   

 

 

Сільський голова:                                                                                 Л.М.Ніколаєнко

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 проект                                                

                 Кашперо-миколаївська сільська рада

 Баштанського району  Миколаївської області

 

                                                    рішення

від   березня  2018 року №6  с.Кашперо-       ХVІІІ сесія сьомого                          

                                                 Миколаївка     скликання

Про  встановлення ставок  земельного

податку та надання пільг щодо сплати

земельного податку на 2018 рік в межах

Кашперо-Миколаївської сільської ради

 

         Згідно  Податкового Кодексу України із змінами на 2017 рік та пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997р. № 280/97-ВР,     сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

    1. Встановити з 01.01.2018  року ставки земельного податку в межах Кашперо-Миколаївської сільської ради в с.Кашперо-Миколаївка, с.Новопетрівка,с.Новофонтанка,сКатеринівка,с.Свобода,с.Любарка,

с.Зелений Гай    в таких розмірах:

    1.1 За земельні ділянки, нормативно грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження)- 3% від нормативно грошової оцінки, крім наступних категорій земель:  

   а) для сільськогосподарських угідь  в межах населених пунктів в розмірі-1% від нормативно грошової оцінки;

   б) для земель під житлово-громадськими забудовами (житловий фонд) в  розмірі-0,06% від нормативно грошової оцінки;

   в) для сільськогосподарських угідь за межами населених пунктів – 1% від нормативно грошової оцінки.

  

г) за земельні ділянки,надані для потреб сільськогосподарського  виробництва, які зайняті виробничими, культурно-побутовими,

господарськими будівлями і спорудами в межах населених пунктів – 1,5% від нормативно грошової оцінки земель.

    1.2. Ставка податку за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів, нормативно грошову оцінку яких не проведено, встановлюється  в ромірі-5% від нормативно грошової оцінки площі по області, крім наступних категорій земель: 

     а)  за земельні ділянки на землях водного фонду – 0,6% .

 

  1.3 Затвердити Положення Про  встановлення ставок  земельного

податку та надання пільг щодо сплати земельного податку на 2018 рік в межах Кашперо-Миколаївської сільської ради.

 

    2. Звільнити  від  сплати  земельного  податку:

     а) органи місцевого самоврядування, заклади, установи та організації, що фінансуються повністю за рахунок місцевого та державного бюджетів;

      б)  військові  формування,створенні  відповідно  до  Законів  України;

       в) особи з числа учасників антитерористичної операції ( при наявності відповідного  документа про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні  її  проведення і  захисті незалежності, суверенітету та  територіальної цілісності України).

   3. Дане рішення довести до відома всіх суб’єктів господарювання, земельні ділянки яких знаходяться в межах Кашперо-Миколаївської сільської ради через дошки оголошень та оприлюднити  на офіційному сайті сільської ради

    4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань АПК, земельних ресурсів, екології, благоустрою та раціонального використання природних ресурсів, транспорту, зв'язку та будівництва.

 

 

 

Сільський голова                                                                     Л.М.Ніколаєнко

 

 

 

                                                                         проек

 

        КАШПЕРО-МИКОЛАЇВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА

      БАШТАНСЬКОГО  РАЙОНУ  МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

                                         Р І Ш Е Н Н Я

 

Від  березня 2018 року №7        с. Кашперо-         ХVІІІ  сесія сільської ради

                                                      Миколаївка         сьомого скликання

 Про внесення доповнень до програми «Турбота» на

період до 2020 року Кашперо-Миколаївської   сільської ради

затвердженої рішенням ІV сесії 7 скликання від 22.02.2016 року №2.                                                                       

 

                                                                

             Заслухавши інформацію секретаря ради Слюсаренко О.В про внесення доповнення до програми «Турбота» на  період до 2020 року,  відповідно до пункту 1 Порядку надання  допомоги деяких категорій осіб,затвердженного Постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 року № 99  та на підставі п.22 ч.1  ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  відповідно до висновку постійної комісії сільської ради,сільська рада

 ВИРІШИЛА :

Інформацію секретаря ради прийняти до відома.

 

Внести доповнення  до програми «Турбота» на період до 2020 року  Кашперо-Миколаївської  сільської ради затвердженої рішенням ІV сесії 7 скликання від 22.02.2016 року №2.

 

Доповнити розділ «Заходи » програми:

 

пунктом  21 такого змісту:

Забезпечити надання одноразової матеріальної допомоги хворим особам, прикутим до ліжка,на підставі акту обстеження депутатської комісії.

 

Сільський голова                                                         Л.М.Ніколаєнко

rada.org.ua - портал місцевого самоврядування

Логін: *

Пароль: *